Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-03-PDZK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Społeczne, prawne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania organizacji w sektorze kultury

2. Zarządzanie instytucją kultury w świetle aktualnych zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Specyfika zarządzania poszczególnymi rodzajami instytucji kultury sektora publicznego (teatry, muzea, instytucje wystawiennicze, instytucje muzyczne, galerie sztuki, biblioteki, domy, centra i ośrodki kultury).

4. Przemysły kultury i ich wpływ na rozwój gospodarczy regionów – doświadczenia polskie.

5. Rozwijanie partnerstwa prywatno-publicznego jako skutecznego narzędzia wspomagającego zarządzanie w sektorze kultury

6. Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu kulturą w Polsce

7. Monitoring i ewaluacja w kulturze oraz poziom ich użyteczności. Narzędzia dot. badania efektywności instytucji kultury oraz poziomu oddziaływania społecznego. Dostępne wskaźniki i ich zastosowanie w procesie decyzyjnym. Nowe metodologie badań dot. efektywności instytucji kultury a ich praktyczne zastosowanie.

Literatura:

Milena Dragićević-Šešić, Branimir Stojković, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010

Bendixen Peter, Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo UJ, Wydanie I, Kraków 2001.

Hagoort Giep, Przedsiębiorczość w kulturze. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania w kulturze, Wydawnictwo UJ, 1997.

Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość?, pod red. Jacka Sójki, Marcina Poprawskiego i Przemysława Kieliszewskiego, Poznań 2009.

Instytucje w czasach kryzysu, pod red. Jacka Sójki, Przemysława Kieliszewskiego, Piotra Landsberga, Poznań 2009.

Wieczorek Piotr, Instytucje kultury, Warszawa 2011.

Golat Rafał, Podstawy prawa kultury, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

Grad Jan, Kaczmarek Urszula, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005. tu: rozdz. IV: Organizacja i zarządzanie instytucjami kultury i rozdz. V Polska rzeczywistość kulturowa po 1989 roku.

Raporty o stanie kultury. Wnioski i rekomendacje. NCK, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

K_W01; K_U05; K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Postęp pracy słuchaczy sprawdzany jest w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Olesiak
Prowadzący grup: Katarzyna Olesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.