Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II nst

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-1n.ZKM.Lab Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II nst
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 17.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Laberschek
Prowadzący grup: Marcin Laberschek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy oraz praktycznej umiejętności pisania pracy dyplomowej i zastosowania badań w pracy.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student posiada merytoryczną wiedzę dotyczącą realizacji pracy dyplomowej i wykorzystania wyników badań.


Umiejętności

Posiadaną wiedzę student potrafi wykorzystać w praktyce poprzez indywidualne opracowanie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie uzyskuje się dwuetapowo:


1) oddanie pierwszego rozdziału pracy do 20.12.2020;

(przejście do drugiego etapu jest uzależnione od uzyskania pozytywnej oceny pierwszego rozdziału)

2) oddanie całości pracy dyplomowej w terminie do 15.05.2021;

(dopuszczenie do obrony uzależnione jest od uzyskania pozytywnej oceny pracy dyplomowej)


Możliwe są wyłącznie 2 nieobecności w trakcie jednego semestru (większa ich liczba skutkuje niezaliczeniem seminarium).


Uwaga: w przypadku podejścia do obrony w drugim (jesiennym) terminie, całość pracy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2021.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest na bieżąco podczas kolejnych seminariów. Studenci muszą wykazać się wiedzą merytoryczną i umiejętnościami poprawnego pisania pracy.


Promotor sprawdza pracę dyplomową dwuetapowo pod kątem: zawartości merytorycznej, zastosowanej metodologii i sposobu rozwiązania problemu badawczego, wykorzystanej literatury, struktury pracy, języka oraz kwestii formalnych i ogólnej estetyki.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

10

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

1. Przedstawienie zasad pisania pracy.

2. Podstawy teoretyczne pisania pracy.

3. Zaprezentowanie i wybór paradygmatu badawczego.

4. Omówienie problemu badawczego pracy.

5. Dobór badanej organizacji.

6. Dobór osób badanych.

7. Wybór narzędzi i technik badawczych.

8. Analiza i interpretacja materiału badawczego.

9. Sposoby prezentacji wyników badań.

10. Omówienie zasad obrony prac dyplomowych.

Literatura:

Dobierana indywidualnie dla każdego studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Laberschek
Prowadzący grup: Marcin Laberschek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy oraz praktycznej umiejętności pisania pracy dyplomowej i zastosowania badań w pracy.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student posiada merytoryczną wiedzę dotyczącą realizacji pracy dyplomowej i wykorzystania wyników badań.


Umiejętności

Posiadaną wiedzę student potrafi wykorzystać w praktyce poprzez indywidualne opracowanie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie uzyskuje się dwuetapowo:


1) oddanie pierwszego rozdziału pracy do 20.12.2020;

(przejście do drugiego etapu jest uzależnione od uzyskania pozytywnej oceny pierwszego rozdziału)

2) oddanie całości pracy dyplomowej w terminie do 15.05.2021;

(dopuszczenie do obrony uzależnione jest od uzyskania pozytywnej oceny pracy dyplomowej)


Możliwe są wyłącznie 2 nieobecności w trakcie jednego semestru (większa ich liczba skutkuje niezaliczeniem seminarium).


Uwaga: w przypadku podejścia do obrony w drugim (jesiennym) terminie, całość pracy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2021.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest na bieżąco podczas kolejnych seminariów. Studenci muszą wykazać się wiedzą merytoryczną i umiejętnościami poprawnego pisania pracy.


Promotor sprawdza pracę dyplomową dwuetapowo pod kątem: zawartości merytorycznej, zastosowanej metodologii i sposobu rozwiązania problemu badawczego, wykorzystanej literatury, struktury pracy, języka oraz kwestii formalnych i ogólnej estetyki.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

10

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

1. Przedstawienie zasad pisania pracy.

2. Podstawy teoretyczne pisania pracy.

3. Zaprezentowanie i wybór paradygmatu badawczego.

4. Omówienie problemu badawczego pracy.

5. Dobór badanej organizacji.

6. Dobór osób badanych.

7. Wybór narzędzi i technik badawczych.

8. Analiza i interpretacja materiału badawczego.

9. Sposoby prezentacji wyników badań.

10. Omówienie zasad obrony prac dyplomowych.

Literatura:

Dobierana indywidualnie dla każdego studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.