Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II nst

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-1n.ZR.Bar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II nst
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 17.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium magisterskiego jest zapoznanie studentów z podstawami metodologicznymi prowadzenia badań w zakresie nauk o zarządzaniu oraz tworzenia tekstów naukowych. Dzięki temu student jest przygotowany do napisania pracy magisterskiej, która jest dowodem na to, że jej autor potrafi w sposób nowatorski rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania kulturą, zwłaszcza funkcjonowania rynku medialnego, zarządzania reklamą oraz potrafi zgromadzić niezbędną do tego literaturę, poddać ja weryfikacji oraz wiedzę zawodową oraz opracować zgodnie z wymogami pisania prac naukowych

Efekty kształcenia:

Umiejeności w pbszarze stanowienia problemu jego rozwiązania i analizy zgromadzonego materialu wraz z poddaniem selekcji poprzez zuzycie stsosownych metod. Zgodnie z obowiazujacymi rozwiaznaiami, student w poszzcegolnych obszarach winien uzyskać następujace efekty;Wiedza:K_W01, K_W14, Umiejętności:K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08; Kompetencje społeczne:K_K01, K_K06, K_K13, K_K14


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie pisania prac dyplomowych

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek zaliczenia 1 semestru:

- przygotowanie bibliografii pracy magisterskiej

- przygotowanie i prezentacja podczas seminarium koncepcji przygotowywanej tematu pracy

- opracowanie i przedstawienie do oceny 1 rozdziału pracy

Warunek zaliczenia 2 semestru:

- przygotowanie i uzyskanie pozytywnej oceny całości pracy


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studenta jest sprawdzany na bieżąco na podstawie przygotowywanych elementów pracy, regularnych konsultacji, dyskusji i prezentacji. Końcowym kryterium oceny jest przedstawienie przez studenta kompletnej pracy magisterskiej

Terminy egzaminów i zaliczeń:


30.09.2021

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja, wykład

Metody problemowe – seminarium, dyskusja


Bilans punktów ECTS:

10

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Opracowanie problemu, spsosbu jego omowienia i obrona przygotwanej pracy magisterskiej

Pełny opis:

Seminarium kierowane jest do studentów, którzy zainteresowani są działalnością mediów w wymiarze podmiotowym i przedmiotowym. Rozszerzeniu horyzontów wiedzy sprzyja przygotowanie koncepcji ja i samej pracy licencjackiej w związku z wyborem tematu, a następnie jej publiczną prezentację i obronę głównych tez i założeń.

Literatura:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia–Wrocław 1998.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium magisterskiego jest zapoznanie studentów z podstawami metodologicznymi prowadzenia badań w zakresie nauk o zarządzaniu oraz tworzenia tekstów naukowych. Dzięki temu student jest przygotowany do napisania pracy magisterskiej, która jest dowodem na to, że jej autor potrafi w sposób nowatorski rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania kulturą, zwłaszcza funkcjonowania rynku medialnego, zarządzania reklamą oraz potrafi zgromadzić niezbędną do tego literaturę, poddać ja weryfikacji oraz wiedzę zawodową oraz opracować zgodnie z wymogami pisania prac naukowych

Efekty kształcenia:

Umiejeności w pbszarze stanowienia problemu jego rozwiązania i analizy zgromadzonego materialu wraz z poddaniem selekcji poprzez zuzycie stsosownych metod. Zgodnie z obowiazujacymi rozwiaznaiami, student w poszzcegolnych obszarach winien uzyskać następujace efekty;Wiedza:K_W01, K_W14, Umiejętności:K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08; Kompetencje społeczne:K_K01, K_K06, K_K13, K_K14


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie pisania prac dyplomowych

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek zaliczenia 1 semestru:

- przygotowanie bibliografii pracy magisterskiej

- przygotowanie i prezentacja podczas seminarium koncepcji przygotowywanej tematu pracy

- opracowanie i przedstawienie do oceny 1 rozdziału pracy

Warunek zaliczenia 2 semestru:

- przygotowanie i uzyskanie pozytywnej oceny całości pracy


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studenta jest sprawdzany na bieżąco na podstawie przygotowywanych elementów pracy, regularnych konsultacji, dyskusji i prezentacji. Końcowym kryterium oceny jest przedstawienie przez studenta kompletnej pracy magisterskiej

Terminy egzaminów i zaliczeń:


30.09.2021

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja, wykład

Metody problemowe – seminarium, dyskusja


Bilans punktów ECTS:

10

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Opracowanie problemu, spsosbu jego omowienia i obrona przygotwanej pracy magisterskiej

Pełny opis:

Seminarium kierowane jest do studentów, którzy zainteresowani są działalnością mediów w wymiarze podmiotowym i przedmiotowym. Rozszerzeniu horyzontów wiedzy sprzyja przygotowanie koncepcji ja i samej pracy licencjackiej w związku z wyborem tematu, a następnie jej publiczną prezentację i obronę głównych tez i założeń.

Literatura:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia–Wrocław 1998.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.