Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I nst

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-1n.ZR.IPle Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I nst
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Plebańczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Plebańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Organizacja pracy:

Student ma obowiązek uczestniczyć w seminariach, dopuszczona jest 1 nieobecność w semestrze.

Gotowe fragmenty pracy należy dostarczać promotorowi w wersji papierowej.


1. W pierwszym semestrze odbywają się konwersatoria, w oparciu o przygotowywane przez uczestników prezentacje na temat:

• wybranych zagadnień merytorycznych, związanych z tematem seminarium

• pracy metodologicznej, tj. metod badawczych, stawiania problemów i pytań badawczych, poprawnego tworzenia referencji i bibliografii.

Każdy student musi w tym czasie wybrać temat pracy, określić problem i pytania badawcze, rozpoznać temat od strony teoretycznej, ustalić z promotorem formę pracy (opisowa, projekt), przygotować się do jej realizacji – stworzyć szczegółowy konspekt, przygotować bibliografię, zaprezentować plan badawczy (w tym ew. zgodę osób trzecich na prowadzenie badań).

Przedstawienie tych elementów w formie pisemnej i ich prezentacja na ostatnich seminariach w semestrze są warunkiem uzyskania zaliczenia pierwszego semestru.


2. Drugi semestr poświęcony jest przygotowaniu teoretycznemu i prowadzeniu badań. W trakcie semestru będą się odbywały konsultacje grupowe według uzgodnionego harmonogramu. Będą one polegały na prezentowaniu zebranych materiałów. Na zakończenie drugiego semestru uczestnicy powinni mieć opracowany materiał teoretyczny i zakończone badania. Przedstawienie tych elementów w formie pisemnej i ich prezentacja są warunkiem uzyskania zaliczenia drugiego semestru.


3. Trzeci semestr poświęcony jest na pisanie pracy. Spotkania odbywają się w formie indywidualnych konsultacji w terminie seminarium, poprzedzonych wcześniejszym dostarczeniem poszczególnych rozdziałów promotorowi. Termin złożenia kompletnej pracy promotorowi dla osób chcących przystąpić do obrony w sesji letniej to 15 maja, dla osób chcących przystąpić do obrony w terminie jesiennym – 1 września.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Pełny opis:

Jakie wyzwania stoją przed współczesnymi organizacjami? Jakie są trendy w zarządzaniu? Jak w zarządzaniu organizacją odnajdują się problemy społeczne? Skąd przychodzą? Dlaczego jedne są wykorzystywane częściej niż inne? Jak wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw? Czy bycie konkurencyjnym jest ważne? Jak kształtuje się kultura organizacyjna? Kim jest człowiek/pracownik dla organizacji?Jak zarządzać karierą pracownika/talentami/twórczością? Jak je wykorzystywać dla realizacji celów organizacji? Gdzie są wolontariusze/stażyści/praktykanci? Sukces i co dalej? Jak weryfikują się wyobrażenia przedsiębiorców w kontakcie z rynkiem? Jak organizacje prezentują dobra/usługi i idee? Jak wpływają na postawy i sposób postępowania konsumentów? Jakich narzędzi marketingowych, PR-owych i innych używają? Jak wygląda współczesny marketing? Czy marketing wystarcza dziś, by zbudować wysoką pozycję rynkową? Z jakich innych narzędzi korzystają przedsiębiorstwa?

Na seminarium skupimy się na wybranych przez uczestnikówwyzwaniach dla współczesnych organizacji/instytucji w kontekście trendów makroekonomicznych(np.koncepcji zrównoważonego rozwoju, różnorodnościkulturowej, partycypacji społecznej, bieżących trendów społecznych), czy trendów w zarządzaniu (np. społecznej odpowiedzialności biznesu, partycypacji w zarządzaniu, współczesnych metod marketingowych).

Literatura:

a) Wsparcie techniczno-językowe:

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia–Wrocław 1998

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

b) Wsparcie metodologiczne:

Steinar Kvale, Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, Białystok 2004

Monika Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

David Silverman. Interpretacje danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

David Silverman, Prowadzenie badan jakościowych Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Dominika Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych, WUJ 2013

Rober K.Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych, WUJ 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Plebańczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Plebańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Organizacja pracy:

Student ma obowiązek uczestniczyć w seminariach, dopuszczona jest 1 nieobecność w semestrze.

Gotowe fragmenty pracy należy dostarczać promotorowi w wersji papierowej.


1. W pierwszym semestrze odbywają się konwersatoria, w oparciu o przygotowywane przez uczestników prezentacje na temat:

• wybranych zagadnień merytorycznych, związanych z tematem seminarium

• pracy metodologicznej, tj. metod badawczych, stawiania problemów i pytań badawczych, poprawnego tworzenia referencji i bibliografii.

Każdy student musi w tym czasie wybrać temat pracy, określić problem i pytania badawcze, rozpoznać temat od strony teoretycznej, ustalić z promotorem formę pracy (opisowa, projekt), przygotować się do jej realizacji – stworzyć szczegółowy konspekt, przygotować bibliografię, zaprezentować plan badawczy (w tym ew. zgodę osób trzecich na prowadzenie badań).

Przedstawienie tych elementów w formie pisemnej i ich prezentacja na ostatnich seminariach w semestrze są warunkiem uzyskania zaliczenia pierwszego semestru.


2. Drugi semestr poświęcony jest przygotowaniu teoretycznemu i prowadzeniu badań. W trakcie semestru będą się odbywały konsultacje grupowe według uzgodnionego harmonogramu. Będą one polegały na prezentowaniu zebranych materiałów. Na zakończenie drugiego semestru uczestnicy powinni mieć opracowany materiał teoretyczny i zakończone badania. Przedstawienie tych elementów w formie pisemnej i ich prezentacja są warunkiem uzyskania zaliczenia drugiego semestru.


3. Trzeci semestr poświęcony jest na pisanie pracy. Spotkania odbywają się w formie indywidualnych konsultacji w terminie seminarium, poprzedzonych wcześniejszym dostarczeniem poszczególnych rozdziałów promotorowi. Termin złożenia kompletnej pracy promotorowi dla osób chcących przystąpić do obrony w sesji letniej to 15 maja, dla osób chcących przystąpić do obrony w terminie jesiennym – 1 września.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Pełny opis:

Jakie wyzwania stoją przed współczesnymi organizacjami? Jakie są trendy w zarządzaniu? Jak w zarządzaniu organizacją odnajdują się problemy społeczne? Skąd przychodzą? Dlaczego jedne są wykorzystywane częściej niż inne? Jak wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw? Czy bycie konkurencyjnym jest ważne? Jak kształtuje się kultura organizacyjna? Kim jest człowiek/pracownik dla organizacji?Jak zarządzać karierą pracownika/talentami/twórczością? Jak je wykorzystywać dla realizacji celów organizacji? Gdzie są wolontariusze/stażyści/praktykanci? Sukces i co dalej? Jak weryfikują się wyobrażenia przedsiębiorców w kontakcie z rynkiem? Jak organizacje prezentują dobra/usługi i idee? Jak wpływają na postawy i sposób postępowania konsumentów? Jakich narzędzi marketingowych, PR-owych i innych używają? Jak wygląda współczesny marketing? Czy marketing wystarcza dziś, by zbudować wysoką pozycję rynkową? Z jakich innych narzędzi korzystają przedsiębiorstwa?

Na seminarium skupimy się na wybranych przez uczestnikówwyzwaniach dla współczesnych organizacji/instytucji w kontekście trendów makroekonomicznych(np.koncepcji zrównoważonego rozwoju, różnorodnościkulturowej, partycypacji społecznej, bieżących trendów społecznych), czy trendów w zarządzaniu (np. społecznej odpowiedzialności biznesu, partycypacji w zarządzaniu, współczesnych metod marketingowych).

Literatura:

a) Wsparcie techniczno-językowe:

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia–Wrocław 1998

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

b) Wsparcie metodologiczne:

Steinar Kvale, Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, Białystok 2004

Monika Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

David Silverman. Interpretacje danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

David Silverman, Prowadzenie badan jakościowych Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Dominika Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych, WUJ 2013

Rober K.Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych, WUJ 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.