Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.15s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pluszyńska
Prowadzący grup: Anna Pluszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej poprzez omówienie w szczególności podstawowych zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu, student powinien:

- rozumieć regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego określające uprawnienia i obowiązki twórcy; rozumieć działania ochrony prawnej w przypadku naruszenia praw autorskich oraz zasady obrotu autorskimi prawami majątkowymi; wiedzieć na czym polega dozwolone korzystanie z efektów cudzej pracy

- potrafić odróżnić osobiste prawo autorskie od majątkowego prawa autorskiego; potrafić czytać ze zrozumieniem akty prawne i posługiwać się językiem prawniczym; posiadać umiejętność interpretowania wybranych aktów prawnych

- oceniać negatywne skutki nieprzestrzegania przepisów związanych z ochroną praw autorskich


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach oraz test egzaminacyjny - pisemny, obejmujący wiedzę pozyskaną w trakcie wykładów, a także wiedzę wynikającą ze znajomości literatury przedmiotu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas konsultacji indywidualnych oraz w trakcie zajęć.

Ostateczną formą sprawdzenie efektów kształcenia jest egzamin pisemny, obejmujący treści lektur obowiązkowych oraz treści omawiane podczas wykładu


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning

Metody dydaktyczne:

Objaśnienia lub wyjaśnienia, pogadanka, prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie specyfiki prawnej ochrony własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich.

Pełny opis:

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej poprzez omówienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej

Celem zajęć jest osiągnięcie efektów w postaci rozumienia i posługiwania się przez studentów podstawowymi pojęciami z zakresu prawa własności intelektualnej, a także praktycznego zastosowania przepisów prawnych.

Literatura:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o ochronie baz danych z roku 2001

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016

R. Golat, Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2016

Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.