Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania-Egzamin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.18nEGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania-Egzamin
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wójciak
Prowadzący grup: Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zarządzania oraz nurtu humanistycznego w zarządzaniu.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie w formie egzaminu pisemnego (50 pytań zamkniętych - 50 pkt.) - zaliczenie egzaminu od 26 pkt.


Uwaga: Egzamin na zakończenie wykładu obejmuje treści z semestru zimowego i letniego!

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Skrócony opis:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania: geneza, style, szkoły, paradygmaty

Pełny opis:

Lista zagadnień:

1. Zarządzanie i organizacja - zarys definicyjny

2. Menadżer - typy, role, umiejętności

3. Funkcje zarządzania

4. Naukowe zarządzanie

5. Kierunek administracyjny

6. Kierunek behawiorystyczny

7. Podejście systemowe

8. Motywacja i motywowanie

9. Przywództwo

10. Zarządzanie strategiczne

11. Struktury organizacyjne

12. Kultura organizacyjna

13. Zarządzanie zmianą

14. Perspektywa humanistyczna w zarządzaniu

15. Metafory w zarządzaniu

16. Współczesne zarządzanie (metafory, trendy, nurty, wyzwania)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gogłoza W., Księski K., Historia myśli organizatorskiej, Difin, Warszawa 2013.

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2013.

Koźmiński A. K. (red.), Piotrowski W. (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2013.

Latusek-Jurczak D. (red.), Olejniczak T. (red.), Piotrowski W. (red.), Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

Morgan G. Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Sokołowska S. Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.

Literatura dodatkowa:

Avery G. C., Przywództwo w organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.

Bauman Z., Bauman I., Kostera M., Kociatkiewicz J., Zarządzanie w płynnej nowoczesności, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2017.

Bielski M. Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.

Gospodarek T., Biała księga zarządzania, Difin, Warszawa 2018.

Kostera M. (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2015.

Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Laloux F., Pracować inaczej, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2015, 2016.

Pink D. H., Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Studio EMKA, Warszawa 2018.

Pink D. H., Kiedy. Naukowe tajniki doskonałego wyczucia czasu, Studio EMKA, Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wójciak
Prowadzący grup: Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Modzelewska
Prowadzący grup: Anna Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zarządzania oraz nurtu humanistycznego w zarządzaniu.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie w formie egzaminu pisemnego (50 pytań zamkniętych - 50 pkt.) - zaliczenie egzaminu od 26 pkt.


Uwaga: Egzamin na zakończenie wykładu obejmuje treści z semestru zimowego i letniego!

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Skrócony opis:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania: geneza, style, szkoły, paradygmaty

Pełny opis:

Lista zagadnień:

1. Zarządzanie i organizacja - zarys definicyjny

2. Menadżer - typy, role, umiejętności

3. Funkcje zarządzania

4. Naukowe zarządzanie

5. Kierunek administracyjny

6. Kierunek behawiorystyczny

7. Podejście systemowe

8. Motywacja i motywowanie

9. Przywództwo

10. Zarządzanie strategiczne

11. Struktury organizacyjne

12. Kultura organizacyjna

13. Zarządzanie zmianą

14. Perspektywa humanistyczna w zarządzaniu

15. Metafory w zarządzaniu

16. Współczesne zarządzanie (metafory, trendy, nurty, wyzwania)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gogłoza W., Księski K., Historia myśli organizatorskiej, Difin, Warszawa 2013.

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2013.

Koźmiński A. K. (red.), Piotrowski W. (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2013.

Latusek-Jurczak D. (red.), Olejniczak T. (red.), Piotrowski W. (red.), Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

Morgan G. Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Sokołowska S. Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.

Literatura dodatkowa:

Avery G. C., Przywództwo w organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.

Bauman Z., Bauman I., Kostera M., Kociatkiewicz J., Zarządzanie w płynnej nowoczesności, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2017.

Bielski M. Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.

Gospodarek T., Biała księga zarządzania, Difin, Warszawa 2018.

Kostera M. (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2015.

Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Laloux F., Pracować inaczej, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2015, 2016.

Pink D. H., Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Studio EMKA, Warszawa 2018.

Pink D. H., Kiedy. Naukowe tajniki doskonałego wyczucia czasu, Studio EMKA, Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Modzelewska
Prowadzący grup: Anna Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.