Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.41IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie w praktyce
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pluszyńska
Prowadzący grup: Anna Pluszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej poprzez omówienie wybranych praktycznych zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Celem kursu jest osiągnięcie efektów w postaci rozumienia i posługiwania się przez studentów podstawowymi pojęciami z zakresu prawa własności intelektualnej, a także zastosowania przepisów prawnych w praktyce.


Efekty kształcenia:

Wiedza:

- student zna system prawny w Polsce odnoszący się do ochrony prawa autorskiego; rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W12)

Umiejętności:

- student potrafi identyfikować problemy występujące w organizacjach kulturalnych i medialnych oraz szukać ich rozwiązania (K_U06)

Kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (K_K10)


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny – analiza prawna konkretnych przykładów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest w trakcie wykładów. Ostateczną formą sprawdzenie efektów kształcenia jest egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Objaśnienia lub wyjaśnienia, pogadanka, prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Konwersatorium (20 godzin) – 1 ECTS

Lektura tekstów obowiązkowych wraz z konsultacjami (20 godzin) – 2 ECTS

Praca semestralna – kwerenda, konsultacje z prowadzącym – 1 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie specyfiki ochrony praw autorskich w praktyce.

Zajęcia są realizowane w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”.

Pełny opis:

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej poprzez omówienie wybranych praktycznych zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Literatura:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pluszyńska
Prowadzący grup: Anna Pluszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej poprzez omówienie wybranych praktycznych zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Celem kursu jest osiągnięcie efektów w postaci rozumienia i posługiwania się przez studentów podstawowymi pojęciami z zakresu prawa własności intelektualnej, a także zastosowania przepisów prawnych w praktyce.


Efekty kształcenia:

Wiedza:

- student zna system prawny w Polsce odnoszący się do ochrony prawa autorskiego; rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W12)

Umiejętności:

- student potrafi identyfikować problemy występujące w organizacjach kulturalnych i medialnych oraz szukać ich rozwiązania (K_U06)

Kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (K_K10)


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny – analiza prawna konkretnych przykładów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest w trakcie wykładów. Ostateczną formą sprawdzenie efektów kształcenia jest egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Objaśnienia lub wyjaśnienia, pogadanka, prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Konwersatorium (20 godzin) – 1 ECTS

Lektura tekstów obowiązkowych wraz z konsultacjami (20 godzin) – 2 ECTS

Praca semestralna – kwerenda, konsultacje z prowadzącym – 1 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie specyfiki ochrony praw autorskich w praktyce.

Zajęcia są realizowane w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”.

Pełny opis:

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej poprzez omówienie wybranych praktycznych zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Literatura:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.