Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.43s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Falkowski
Prowadzący grup: Mateusz Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem wykładu jest wprowadzenie słuchaczy/ek w specyfikę namysłu filozoficznego i podstawowe problemy rozważane przez filozofię.

Efekty kształcenia:

KK 03, KK 04, KK 05, KU 01, KU 04, KU 08, KW 17, KW 19, KW 22

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Lektura zadawanych tekstów, esej, aktywność w części konwersatoryjnej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Esej lub rozmowa uzupełniająca.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

wykład z elementami konwersatorium, także objaśnianie tekstu

Bilans punktów ECTS:

Wykład – 1 ECTS


Komentarz do tekstu, lektura wraz z ewentualnymi konsultacjami (esejem) – 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia poruszane w obrębie filozofii - od czasów starożytnych aż po współczesne. Nacisk położymy jednak nie na aspekty historyczne, lecz problemowe, w szczególności aktualność niegdysiejszych pytań, prób odpowiedzi i pojęć.

Pełny opis:

Zagadnienia:

Filozofia starożytna:

a) specyfika greckiej filozofii:

– jej źródła i narodziny (agon i zagadka)

– stosunek do mitu, religii, społeczeństwa i polityki,

b) apollińskość i dionizyjskość,

c) znaczenie i status Sokratesa – co znaczy nie wiedzieć?

d) spór Platona z sofistami o naturę poznania,

e) istota greckiej polityczności,

f) etyka jako praktyka troski o siebie.

2. Filozofia nowożytna i współczesna:

a) pojęcie rozumu i natura poznania u progu nowożytności,

b) człowiek wobec transcendencji:

– wiara a rozum,

– religijność a etyka,

– chrześcijaństwo a judaizm,

Literatura:

Filozofia starożytna:

J.-P. Vernant, Źródła myśli greckiej (VII, VIII)

G. Colli, Narodziny filozofii (IV, V)

F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz (Problemat Sokratesa)

Platon, Gorgiasz: 449-461a, 462b-465e, 482c-486c (mowa Kalliklesa), 492c-494e, 501-505b, 514-do końca dialogu (nry z paginacji bocznej)

H. Arendt, Co to jest wolność?

Epiktet, Diatryby Epikteta (1-4, 12, 15, 16, 20, 24, 27, 29)

Filozofia nowożytna i współczesna:

R. Descartes, Medytacje (I-III)

R. Descartes, Rozprawa o metodzie (fragment)

B. Pascal, Myśli (fragm. 233)

S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie (fragment)

F. Dostojewski, Legenda o Wielkim Inkwizytorze

E. Levinas, Religia dorosłych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Falkowski
Prowadzący grup: Mateusz Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem wykładu jest wprowadzenie słuchaczy/ek w specyfikę namysłu filozoficznego i podstawowe problemy rozważane przez filozofię.

Efekty kształcenia:

KK 03, KK 04, KK 05, KU 01, KU 04, KU 08, KW 17, KW 19, KW 22

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Lektura zadawanych tekstów, aktywność w części konwersatoryjnej, esej, ewentualnie rozmowa.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Esej, ewentualnie rozmowa uzupełniająca.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

wykład z elementami konwersatorium, także objaśnianie tekstu

Bilans punktów ECTS:

Wykład – 1 ECTS


Lektura tekstów wraz z ewentualnymi konsultacjami (esejem) – 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia poruszane w obrębie filozofii nowożytnej i współczesnej. Nacisk położymy jednak nie na aspekty historyczne, lecz problemowe, w szczególności aktualność niegdysiejszych pytań, prób odpowiedzi i pojęć.

Pełny opis:

Przykładowe zagadnienia:

a) kontraktualizm w teorii polityki

b) pojęcie oświecenia:

– sfera publiczna a sfera prywatna,

– opanowanie natury,

c) asocjacjonizm i transcendentalizm w teorii poznania

d) o prymacie rozumu praktycznego

e) pojęcie zapośredniczenia a istota nowoczesności

f) logika resentymentu a źródła moralności

g) natura współczesnej władzy

h) materializm historyczny:

– natura kapitalizmu

– czym jest towar?

– co znaczy konsumować?

i) znaczenie a użytek: co znaczy rozumieć?

Literatura:

T. Hobbes, Lewiatan (fragmenty)

I. Kant, Co to jest oświecenie?

M. J. Siemek, Wolność jako zasada świata nowoczesnego

F. Nietzsche, Z genealogii moralności (fragmenty)

K. Marks, Manifest komunistyczny (fragmenty)

L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne (fragmenty)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.