Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy teorii i historii mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.45 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy teorii i historii mediów
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Popiołek
Prowadzący grup: Monika Hapek, Malwina Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom najważniejszych zagadnień z obszaru historii i teorii mediów.

Efekty kształcenia:

K_W23 zna i rozumie historyczny rozwój mediów. H1A_W04

K_W09 ma podstawową wiedzę z zakresu komunikacji społecznej w kontekście rozwoju historycznego, społeczno-kulturowego, jak również w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych.H1A_W05; H1A_W07

K_W22 zna i rozumie rolę mediów w kształtowaniu kultury. H1A_W04


K_U09 umie ocenić zakres odpowiedzialności społecznej mediów i stopień jej stosowania. H1A_U05

K_U16 wyjaśnia społeczną rolę mediów i potrafi podać stosowne przykłady. H1A_U07


K_K05 czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form. H1A_K06

K_K14 dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz

interpretować wydarzenia kulturalne oraz przekazy medialne. H1A_K06Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

• Egzamin pisemny

• do egzaminu może przystąpić każdy student zapisany na kurs

• egzamin sprawdza znajomość najważniejszych pojęć, zagadnień, orientacji teoretycznych i perspektyw badawczych w obszarze mediów masowych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Pełny opis:

ELEMENTY HISTORII I TEORII MEDIÓW – zagadnienia

1. Media masowe – wprowadzenie

2. Prasa w rozwoju historycznym

3. Media elektroniczne – radio i telewizja w rozwoju historycznym

4. Nowe media i Web 2.0 – (w ujęciu historycznym)

5. Systemy medialne na świecie analiza porównawcza

6. Systemy medialne na świecie szczegółowe omówienie 3 modeli: model liberalny, modele spolaryzowanego pluralizmu, model demokratycznego korporacjonizmu

7. Komunikowanie masowe – ewolucja poglądów na media masowe (najważniejsze modele)

8. Oddziaływanie środków masowego komunikowania – najważniejsze teorie

9. Manipulacja medialna: czynniki pochodne od medium

10. Manipulacja medialna: czynniki pochodne od audytorium i błędy poznawcze

10. Media masowe w teorii społecznej

11. Media masowe - ich rola i znaczenie dla kultury

12. Konwergencja w mediach i jej konsekwencje dla współczesnych organizacji medialnych

13. Web 2.0, dziennikarstwo obywatelskie i ich znaczenie dla przemysłu medialnego

Literatura:

Literatura (wybrane pozycje):

Bajka Z., Historia mediów, Kraków 2008.

D.Hallin, P. Mancini, Trzy modele systemów medialnych, Kraków 2007, cz. II Trzy modele, s. 87-254.

Hofmokl J, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa, rozdział III, Internet-historia, struktura i najważniejsze cechy

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008, rozdział II Narodziny mediów masowych.Pokorna-Ignatowicz K. (red.), Polski system medialny 1989-2011, Kraków 2013, część II.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.