Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła współczesności. Wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.45s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła współczesności. Wprowadzenie
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Falkowski
Prowadzący grup: Mateusz Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest wprowadzenie do refleksji nad źródłami współczesności - pojętej jako czasy oświecenia i (dojrzałej) nowoczesności.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Notatki z lektur, aktywność w trakcie zajęć, ewentualnie esej i/lub rozmowa.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Lektura notatek, ocena aktywności, ewentualnie rozmowa.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami seminarium

Bilans punktów ECTS:

1,5 pkt - lektura, sporządzanie notatek

1,5 pkt - obecność na wykładzie

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć rozważymy pochodzenie kilku współczesnych zjawisk, przyjrzymy się, jak się rodziły i rozwijały. Współczesność widziana będzie w perspektywie projektu oświecenia i nowoczesności.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Natura - kultura - cywilizacja: od paleolitu do czasów współczesnych.

2. Hipoteza Mumforda.

3. U źródeł cywilizacji

4. Na czym polega projekt i rzeczywistość tzw. oświecenia?

5. Moralność i jej pochodzenie.

6. Wiedza a praktyka - u źródeł dyscypliny i kontroli.

7. Narodziny drobnomieszczaństwa.

8. Mit Ameryki.

Literatura:

W. Herzog, Jaskinia zapomnianych snów

J. Clottes / D. Lewis-Williams, Prehistoryczni szamani

L. Mumford, Mit maszyny, I-II

I. Kant, Co to jest oświecenie?

T. Adorno / M. Horkheimer, Dialektyka Oświecenia

F. Nietzsche, Z genealogii moralności

M. Foucault, Historia seksualności

G. Deleuze, Postscriptum o społeczeństwach kontroli

G. Flaubert, Pani Bovary

T. Pynchon, 49 idzie pod młotek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.