Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła współczesności.Wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.45sIII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła współczesności.Wprowadzenie
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Graczyk
Prowadzący grup: Piotr Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest wprowadzenie do refleksji nad tekstami, pojęciami i zjawiskami, które ukształtowany współczesną kulturę.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia powinno być zwiększenie u studentów esprit de finesse a także oczytania i samowiedzy.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Regularne przesyłanie sporządzonych w trakcie wykładów notatek - sprawozdań (warunek zaliczenia na trójkę). 2. Na ocenę wyższą niż dostateczna należy wybrać między przygotowaniem materiałów audiowizualnych (film) dotyczących omawianych tematów albo esejem. Ocenę najwyższą (5,0) uzyskać możne jedynie za najwyżej oceniony esej. Za film dydaktyczny najwyższą oceną może być 4,5 (lub niżej, jeśli film nie spełnia wymagań, przekazanych ustnie w trakcie wykładu)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

lektura sprawozdań, ewentualnie rozmowa

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter wykładu z elementami konwersatorium.

Bilans punktów ECTS:

1 pkt - obecność na zajęciach

1 pkt - indywidualna praca (lektura, sprawozdanie)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Czym jest tożsamość jednostkowa, narodowa, zbiorowa? Czym jest podmiotowość? Poznając siebie poznaję to co inne, zanurzając się w sobie podróżuję w stronę światów wewnętrznych, wewnętrznych piekieł i niebios. Tak jak starożytni bohaterowie epiccy, jak Odys, jak Dane z Wergiliuszem. Jak Faust i jego następcy.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Niesamowitość, chwyt udziwnienia, efekt obcości

2. Nekia, podróż do Hadesu, katabaza i anabaza

3. Metamorfozy, przejście przez piekło duszy. Boska komedia.

4. Raj utracony

5. Faust - nowoczesna dusza

6. Sobowtór. Dostojewski, Nabokov i inni

7.Frankenstein i literatura grozy

8. Golem. Meyrink i Lem

9.Labirynt kultury. Sny i utopie.

Literatura:

LISTA A (klasyka)

1. Wiktor Szkłowski, Sztuka jako chwyt

2. Zygmunt Freud, Niesamowite

3. E.T.A Hoffmann, Piaskun

3. Martin Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki

3. Homer, Odyseja (tłumaczenie Wittlina)

4. Dante, Boska komedia

5. John Milton, Raj utracony

6. Goethe, Faust

7. Fiodor Dostojewski, Sobowtór

8. Mary Shelley, Frankenstein

9. Gustav Meyrink, Golem

10. Stanisław Lem, Golem XIV

11. Zygmunt Freud, Objaśnienie marzeń sennych

LISTA B (komentarze)

1. Erwin Rohde, Psyche. Kult duszy i wiara w nieśmiertelność u starożytnych Greków

2. Karl Kerenyi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego

3. Karl Kerenyi, Eleusis

4.Maurice Blanchot, Przestrzeń literacka

5. Catherine Malabou, Ontologia przypadłości

6. Aleksander Wat, Mój wiek

7. Franz Kafka, Opowiadania i przypowieści

8. Emmanuel Levinas, Istniejący i istnienie

9. Gilles Deleuze, Krytyka i klinika

10. Tomasz Mann, Doktor Faustus

11. Malcolm Lowry, Pod wulkanem

12. Wasilij Grossman, Życie i los

(przy pisaniu eseju należy skorzystać z przynajmniej jednej pozycji z listy A oraz z przynajmniej dwóch z listy B)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Woźniak
Prowadzący grup: Cezary Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest rozważenie źródeł, a dalej form światopoglądowych i organizacyjnych współczesności, tak by uzyskać możliwie pełne jej rozumienie.

Efekty kształcenia:

KK 03, KK 04, KK 05, KU 01, KU 04, KU 08, KW 17, KW 19, KW 22.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach, praca nad projektami, lektura wybranych tekstów, dyskusja.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prezentacja projektów, rozmowa.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 1 punkt ECTS

Praca nad projektami, lektury: 1 punkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Oprócz udziału w wykładzie z elementami konwersatorium, studentki i studenci będą pracować w grupach nad projektami, których tytuły są toposami współczesności.

Pełny opis:

Projekty:

1) Życie

2) Rzeczywistość

3) Wirtualna rzeczywistość

4) Czas

5) Przestrzeń

6) Miłość

7) Erotyka

8) Egzystencja

9) Świadomość

10) Ego

11) Samorealizacja

12) Wolność

13) Transgresja

14) Duchowość

15) Mistyka

16) Medytacja

17) Wyzwolenie

18) Wojna

19) Polityka

20) Praca

21) Sztuka

22) Muzyka

23) Mit

24) Śmierć

25) Sens

26) Nihilizm

27) Nic

29) Absolut

30) Dobro

31) Estetyka

32) Piękno

33) Bóg

Literatura:

Literatura podstawowa:

Frederic Copleston, Historia filozofii, Tom I do IX, Warszawa 1998.

Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2009.

Co to jest filozofia kultury? pod red. Zofii Rosińskiej i Joanny Michalik, Warszawa 2006.

Estetyki filozoficzne XX wieku, pod red. Krystyny Wilkoszewskiej, Kraków 2000.

Alain Badiou, Mały podręcznik inestetyki, Poznań 2015.

Theodore Adorno, Teoria estetyczna, Warszawa 1994.

Jacques Derrida, Marginesy filozofii, Warszawa 2002.

Charles Taylor, Narodziny nowożytnej podmiotowości, Warszawa 2008.

Ludwig Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 2000.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.