Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie informacją w mediach społecznościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.46 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją w mediach społecznościowych
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 71 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Popiołek
Prowadzący grup: Malwina Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dot. mediów społecznościowych pozwalającymi na świadome i bezpieczne korzystanie z tych narzędzi.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• Uczestnik wie co to jest i jak działa Web 2.0

• Uczestnik zna przyczyny i konsekwencje obecności w social media

• Uczestnik wie jaka jest rola i znaczenie mediów społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym


Umiejętności:

• Uczestnik potrafi świadomie i bezpiecznie korzystać z narzędzi social media

• Uczestnik potrafi chronić swoja prywatność podczas użytkowania mediów społecznościowych

• Uczestnik potrafi właściwie reagować na zagrożenia i negatywne zjawiska w social media


Kompetencje:

• Uczestnik ma świadomość jak ważne jest stałe doskonalenie swoich e-umiejętności i e-kompetencji

• Uczestnik wie, jakie są pozytywne, a jakie negatywne konsekwencje korzystania z mediów społecznościowych

• Uczestnik zna źródła, z których może czerpać wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowychWymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

W ramach zaliczenia uczestnicy zobowiązani są zrealizować zadanie e-learningowe oraz zaprezentować wybrany przez siebie problem.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Pełny opis:

1. Social media i Web 2.0 – perspektywa entuzjastów

a. Folksnomia, wikinomia, crowdsourcing itd.

b. Rewolucja Web 2.0 w kulturze i twórczości artystycznej

c. Demokracja 2.0, cyberaktywizm i dziennikarstwo obywatelskie

2. Social media i Web 2.0 – perspektywa sceptyków

a. Kult amatora

b. Social-mediatyzacja życia codziennego (komunikacja, język, relacje interpersonalne, teoria N.Carra dot. zmian strukturalnych mózgu)

c. Nadmiar informacji, bańki filtrujące i FoMO

d. Slacktywizm, cyberutopizm itp.

3. Zarządzanie informacją w social media w zakresie jej udostępniania

a. Społeczna odpowiedzialność użytkownika social media

b. Social media jako publiczna przestrzeń komunikacji

c. Netykieta w social media

d. Prywatność i anonimowość (TOR, VPN), obowiązkowy film:

4. Zarządzanie informacją w zakresie jej pozyskiwania: Facebook i Twitter

a. Social media jako najważniejsze (lub jedyne) kanały przepływu i pozyskiwania informacji

5. Zarządzanie informacją w zakresie jej pozyskiwania: dysfunkcje

a. Fake news i dezinformacja

b. Astroturfing, catfishing, government sockpuppetry

6. YouTube i kultura wizualna

a. Live video streaming

b. Wzrastająca pozycja i znaczenie youtuberów

c. Patostreaming

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Boyd, N.B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, “Journal of Computer-Mediated Communication” 13 (1)/2008, s. 210-230.

A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, “Business Horizons” 2010, nr 53, s. 59 – 68.

J.H. Kietzman K. Hermkens, I.P. McCarthy, Social media? Get Seriuos! Understanding the functional building blocks of social media, “Business Horizons” 2011, nr 54, s. 241 – 251.

M.Popiołek, Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2018.

Literatura uzupełniająca:

Z. Bauman, D. Lyon, Płynna inwigilacja – rozmowy, Kraków 2013.

M. Giermak, M. Popiołek, Media społecznościowe a prawo do informacji publicznej, W: W. Opioła, M. Popiołek (red.), Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009.

A. Keen, Kult amatora, Warszawa 2007.

A. Keen, The Internet Is Not The Answer, New York 2015.

Kreft, J., Za fasadą społeczności, Wyd. UJ, Kraków 2015.

C. Kurz, F. Rieger, Pożeracze danych. O zawlaszczaniu naszych danych i o tym jak odzyskać nad nimi kontrolę, Warszawa 2013.

M. Majorek, Kod YouTube – od kultury partycypacji, do kultury kreatywności, Kraków 2015.

W. Opioła, M. Popiołek (red.), Media społecznościowe – nowe formy ekspresji politycznej, Toruń 2014.

Orliński W., Internet – czas się bać, Warszawa 2013.

Popiołek M., Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)mediatyzacja życia codziennego, „Zeszyty prasoznawcze” 2015, nr 1 (221), s. 60-71.

M. Popiołek, The role of Facebook in the process of acquiring information. Own research study, “Journal of Education, Culture and society”, 1(2015), s.75-85.

Sienkiewicz P., Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług” 2013, nr 105, t. II, s. 766.

T.Stantage, Writing on the wall. Social media – The First 2,000 Years, Londyn 2013.

D. Tappscott, A ,Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008.

Turkle S., Samotni razem, Kraków 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 71 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Flak
Prowadzący grup: Łukasz Flak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dot. mediów społecznościowych pozwalającymi na świadome i bezpieczne korzystanie z tych narzędzi.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• Uczestnik wie co to jest i jak działa Web 2.0

• Uczestnik zna przyczyny i konsekwencje obecności w social media

• Uczestnik wie jaka jest rola i znaczenie mediów społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym


Umiejętności:

• Uczestnik potrafi świadomie i bezpiecznie korzystać z narzędzi social media

• Uczestnik potrafi chronić swoja prywatność podczas użytkowania mediów społecznościowych

• Uczestnik potrafi właściwie reagować na zagrożenia i negatywne zjawiska w social media


Kompetencje:

• Uczestnik ma świadomość jak ważne jest stałe doskonalenie swoich e-umiejętności i e-kompetencji

• Uczestnik wie, jakie są pozytywne, a jakie negatywne konsekwencje korzystania z mediów społecznościowych

• Uczestnik zna źródła, z których może czerpać wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowychWymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

W ramach zaliczenia uczestnicy zobowiązani są zrealizować zadanie e-learningowe oraz zaprezentować wybrany przez siebie problem.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Pełny opis:

1. Social media i Web 2.0 – perspektywa entuzjastów

a. Folksnomia, wikinomia, crowdsourcing itd.

b. Rewolucja Web 2.0 w kulturze i twórczości artystycznej

c. Demokracja 2.0, cyberaktywizm i dziennikarstwo obywatelskie

2. Social media i Web 2.0 – perspektywa sceptyków

a. Kult amatora

b. Social-mediatyzacja życia codziennego (komunikacja, język, relacje interpersonalne, teoria N.Carra dot. zmian strukturalnych mózgu)

c. Nadmiar informacji, bańki filtrujące i FoMO

d. Slacktywizm, cyberutopizm itp.

3. Zarządzanie informacją w social media w zakresie jej udostępniania

a. Społeczna odpowiedzialność użytkownika social media

b. Social media jako publiczna przestrzeń komunikacji

c. Netykieta w social media

d. Prywatność i anonimowość (TOR, VPN), obowiązkowy film:

4. Zarządzanie informacją w zakresie jej pozyskiwania: Facebook i Twitter

a. Social media jako najważniejsze (lub jedyne) kanały przepływu i pozyskiwania informacji

5. Zarządzanie informacją w zakresie jej pozyskiwania: dysfunkcje

a. Fake news i dezinformacja

b. Astroturfing, catfishing, government sockpuppetry

6. YouTube i kultura wizualna

a. Live video streaming

b. Wzrastająca pozycja i znaczenie youtuberów

c. Patostreaming

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Boyd, N.B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, “Journal of Computer-Mediated Communication” 13 (1)/2008, s. 210-230.

A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, “Business Horizons” 2010, nr 53, s. 59 – 68.

J.H. Kietzman K. Hermkens, I.P. McCarthy, Social media? Get Seriuos! Understanding the functional building blocks of social media, “Business Horizons” 2011, nr 54, s. 241 – 251.

M.Popiołek, Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2018.

Literatura uzupełniająca:

Z. Bauman, D. Lyon, Płynna inwigilacja – rozmowy, Kraków 2013.

M. Giermak, M. Popiołek, Media społecznościowe a prawo do informacji publicznej, W: W. Opioła, M. Popiołek (red.), Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009.

A. Keen, Kult amatora, Warszawa 2007.

A. Keen, The Internet Is Not The Answer, New York 2015.

Kreft, J., Za fasadą społeczności, Wyd. UJ, Kraków 2015.

C. Kurz, F. Rieger, Pożeracze danych. O zawlaszczaniu naszych danych i o tym jak odzyskać nad nimi kontrolę, Warszawa 2013.

M. Majorek, Kod YouTube – od kultury partycypacji, do kultury kreatywności, Kraków 2015.

W. Opioła, M. Popiołek (red.), Media społecznościowe – nowe formy ekspresji politycznej, Toruń 2014.

Orliński W., Internet – czas się bać, Warszawa 2013.

Popiołek M., Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)mediatyzacja życia codziennego, „Zeszyty prasoznawcze” 2015, nr 1 (221), s. 60-71.

M. Popiołek, The role of Facebook in the process of acquiring information. Own research study, “Journal of Education, Culture and society”, 1(2015), s.75-85.

Sienkiewicz P., Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług” 2013, nr 105, t. II, s. 766.

T.Stantage, Writing on the wall. Social media – The First 2,000 Years, Londyn 2013.

D. Tappscott, A ,Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008.

Turkle S., Samotni razem, Kraków 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.