Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie organizacjami kultury: studia przypadków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.47s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie organizacjami kultury: studia przypadków
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kędziora
Prowadzący grup: Alicja Kędziora
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

brak

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i aktywność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności).

Kolokwium cząstkowe (6 grudnia 2020)

Kolokwium końcowe (ostatnie zajęcia w semestrze)

Aplikacja na stanowisko dyrektora artystycznej instytucji kultury (praca w grupach)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie ciągłe, kolokwium cząstkowe, obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie końcowe w formie testu pisemnego, prezentacja w postaci aplikacji na stanowisko dyrektora artystycznej instytucji kultury.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Jw.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone analizie wybranych aspektów dotyczących zarządzania artystycznymi instytucjami kultury.

Pełny opis:

Analiza Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawy prawne funkcjonowania instytucji artystycznej - przykładowe statuty, regulaminy organizacyjne.

Pracownik w artystycznej instytucji kultury - Kodeks pracy, Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania.

Pracownik w artystycznej instytucji kultury - czas pracy (pełen wymiar, sposób liczenia, nienormowany, zadaniowy, równoważny, przerywany), charakter nawiązanego stosunku pracy, rodzaj umowy, związki zawodowe.

Umowy w artystycznej instytucji kultury - umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, umowa woluntarystyczna, staż.

Prawa i obowiązki pracownika, świadczenia socjalne, nabór pracowników, procedury konkursowe.

Kontakt z organizatorem: plany, sprawozdania kwartalne, sprawozdania roczne (merytoryczne i finansowe), mierniki, kontrola zarządcza.

Obieg dokumentów: rozporządzenia, okólniki, dekretacje.

Realizacja projektu: dekretacja, kosztorys wstępny, wycena, zbieranie ofert, nawiązywanie kontaktów, negocjacja umów, podpisywanie umów, PZP, teczka projektu, rozliczanie projektu (fv, rachunki, kosztorysy wynikowe, efekty).

Instytucja poza projektem, koszty, utrzymanie projektów, etaty, remonty, amortyzacja.

Literatura:

Vademecum dyrektora instytucji kultury, 2. wydanie, C.H.Beck, Warszawa 2019.

Barański Robert, Finansowanie działalności kulturalnej, 2. wydanie, C.H.Beck, Warszawa 2016.

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury, pod red. Teresy Krawczyk, C.H.Beck, Warszawa 2019.

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury, 3. wydanie, C.H.Beck, Warszawa 2019.

Brzozowska-Pasieka Monika, Pawlik Kazimierz, Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury, C.H.Beck, Warszawa 2019.

Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury, 4. wydanie, C.H.Beck, Warszawa 2017.

Kadry i płace w instytucjach kultury, pod red. Michała Culepy, 2. wydanie, C.H.Beck, Warszawa 2016.

Ostapowiecz Ewa, Sobolewska Marianna, Księgowania w instytucjach kultury, C.H.Beck, Warszawa 2016.

Winiarz Mateusz, Zamówienia publiczne w instytucjach kultury, 2. wydanie, C.H.Beck, Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.