Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przekazu reklamowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.48 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przekazu reklamowego
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-121-2-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wójciak
Prowadzący grup: Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami reklamy, jej rodzajami, pracą agencji reklamowych, a także zagadnieniami z zakresu wykonywania przekazu reklamowego.

Efekty kształcenia:

Student zna techniki tworzenia przekazu reklamowego, potrafi stworzyć przekaz reklamowy dostosowany do grupy docelowej, samodzielnie interpretuje przekazy reklamowe oraz dokonuje ich krytycznej oceny.

Forma i warunki zaliczenia:

Realizacja projektu semestralnego w parach, przygotowanie reklamy produktu + obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione) + aktywność (wpływa na ocenę).

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Pełny opis:

Lista zagadnień:

1. Rola przekazu reklamowego

2. Cele tworzenia przekazów reklamowych

3. Cechy przekazu reklamowego

4. Metody tworzenia przekazu reklamowego

5. Percepcja przekazu reklamowego oraz jego oddziaływanie na konsumenta

Literatura:

Literatura:

Doliński D., Psychologia wpływu społecznego, Wrocław 2000.

Lieb R., Szymański J., CONTENT. Elementarna cząstka marketingu, Wydawnictwo ZNAK 2018.

Pradeep A., The Buying Brain: Secrets for Selling to the Subconscious Mind, New Jersey 2010.

Stępowski R., Komunikacja marketingowa 2030, Wyd. Słowa i Myśli 2016

Szumlewicz P., Wielkie pranie mózgów. Rzecz o polskich mediach, Wyd. Czarna Owca 2015.

Śmid W., Język reklamy w komunikacji medialnej, Warszawa 2010.

Wiktor W., Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.

Wrycza-Bekier J., Magia słow. Jak pisać teksty, które porwą tłumy,Onepress 2018.

Zaltman G., Zaltman L., Metafora w marketingu. Jak przeniknąć umysły klientów dzięki metaforom głębokim, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.