Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.49IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie badań naukowych
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kostera
Prowadzący grup: Monika Kostera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do prowadzania samodzielnych badań naukowych. W programie nacisk został położony na kwestie metodologiczne, co ma być pomocne w przygotowaniu poprawnych badań na potrzeby pisania pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

K_W01

K_W07


UMIEJĘTNOŚĆ

K_U01

K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K_K07

K_K10

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Grupowy projekt badawczy prezentowany podczas zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżące dyskusje i projekt badawczy prezentowany podczas zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe


Metody praktyczne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 15 h


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć - 30 h

lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 30 h

przygotowanie projektu zaliczeniowego – 45 h


w sumie: 120 h = 4 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej na potrzeby pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Ontologia, epistemologia, metodologia

2. Etnografia w zarządzaniu.

4. Interpretacja materiału badawczego

5. Metody ilościowe

6. Studium przypadku.

7. Analiza konwersacji.

8. Kryteria oceny i jakości badań naukowych.

powyższe tematy przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi

Literatura:

Literatura podstawowa

Kostera, M. (2014) (red.) O przedsiębiorczości historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin.

Kostera, M. (2014) (red.) O zarządzaniu historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin.

Monika Kostera (2015) (ed.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno.

Literatura uzupełniająca

Czarniawska, B. (2010) Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Polext.

Geertz. C. (2005) Interpretacja kultur. Kraków: Wyd. UJ.

Glinka, B. i M. Kostera (2012) (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer

Kostera, M. (2011) (red.) Etnografie organizacji. Gdańsk: GWP.

Kostera, M. (2012) (red.) Szef polski. Warszawa: Sedno.

Mencwel, A. (2007) Wyobraźnia antropologiczna. Warszawa: UW.

Kostera, M. i M. Śliwa (2010) Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WAiP.

Morgan, G. 1997 Obrazy organizacji (Images of organization). Warszawa: PWN.

Willis, P. (2005) Wyobraźnia antropologiczna. Kraków: UJ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ćwikła
Prowadzący grup: Małgorzata Ćwikła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do prowadzania samodzielnych badań naukowych. W programie nacisk został położony na kwestie metodologiczne, co ma być pomocne w przygotowaniu poprawnych badań na potrzeby pisania pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

K_W01

K_W07


UMIEJĘTNOŚĆ

K_U01

K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K_K07

K_K10

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Grupowy projekt badawczy prezentowany podczas zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżące dyskusje i projekt badawczy prezentowany podczas zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe


Metody praktyczne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 15 h


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć - 30 h

lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 30 h

przygotowanie projektu zaliczeniowego – 45 h


w sumie: 120 h = 4 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej na potrzeby pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Ontologia, epistemologia, metodologia

2. Etnografia w zarządzaniu.

4. Interpretacja materiału badawczego

5. Metody ilościowe

6. Studium przypadku.

7. Analiza konwersacji.

8. Kryteria oceny i jakości badań naukowych.

powyższe tematy przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi

Literatura:

Literatura podstawowa

Kostera, M. (2014) (red.) O przedsiębiorczości historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin.

Kostera, M. (2014) (red.) O zarządzaniu historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin.

Monika Kostera (2015) (ed.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno.

Literatura uzupełniająca

Czarniawska, B. (2010) Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Polext.

Geertz. C. (2005) Interpretacja kultur. Kraków: Wyd. UJ.

Glinka, B. i M. Kostera (2012) (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer

Kostera, M. (2011) (red.) Etnografie organizacji. Gdańsk: GWP.

Kostera, M. (2012) (red.) Szef polski. Warszawa: Sedno.

Mencwel, A. (2007) Wyobraźnia antropologiczna. Warszawa: UW.

Kostera, M. i M. Śliwa (2010) Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WAiP.

Morgan, G. 1997 Obrazy organizacji (Images of organization). Warszawa: PWN.

Willis, P. (2005) Wyobraźnia antropologiczna. Kraków: UJ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.