Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.54IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła współczesności
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Falkowski
Prowadzący grup: Mateusz Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest (a) próba wskazania i analizy źródeł kilku ważnych dla współczesności procesów i zjawisk, (b) rozważenie form, w jakich owe źródła i owa współczesność zostały ujęte w XIX- i XX-wiecznych opowiadaniach i filmach (służących każdorazowo za punkt wyjścia analiz).

Efekty kształcenia:

KK 03, KK 04, KK 05, KU 01, KU 04, KU 08, KW 17, KW 19, KW 22

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Notatki z lektur i/lub wykładów, aktywny udział w dyskusjach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Lektura notatek, ocena udziału w dyskusjach,

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Zaliczenie na bieżąco kolejno nadsyłanych notatek i udziału w dyskusjach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład, konwersatorium

Bilans punktów ECTS:

1 - wykład

2 - przygotowanie do zajęć (lektura, notatki), udział w dyskusjach

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

W trakcie zajęć - wychodząc od lektury XIX- i XX-wiecznych opowiadań i filmów - spróbujemy odsłonić wielo- i różnorakie źródła kilku zjawisk, które wpływają na kształt współczesności. Samą współczesność będziemy rozumieć nie tyle jako dobrze określony odcinek na linii czasu, ile raczej jako złożony z wielu warstw (i wielu czasów, płynących w różnych rytmach) obszar trudny do ujęcia w jedną, scalającą formułę.

Pełny opis:

Zagadnienia:

(a) podmiotowość nowoczesna między nadwrażliwością a wyrachowaniem: czy człowiek współczesny nie potrafi być naturalny, czy sztuczny?

(b) figura detektywa: od przenikliwego umysłu do nieprzejrzystości świata

(c) rozum - biurokracja - zarządzanie

(d) losy wiary i religii w tzw. kulturze zachodniej

(e) transformacje wojny

(f) człowieczeństwo i zwierzęcość

(g) mit Ameryki

Literatura:

H. von Kleist, Traktat o marionetkach / O stopniowym kształtowaniu się myśli w trakcie mówienia

E.A.Poe, Morderstwo przy Rue Morgue

R. Polański, Chinatown / J. Tourneur, Out of the Past

H. Melville, Kopista Bartleby

F. Dostojewski, Legenda o Wielkim Inkwizytorze

E. Junger, Sturm

F. Kafka, Sprawozdanie dla akademii / Kolonia karna

D. Hopper, Easy Rider / A. Penn, Bonnie i Clyde / R. Sarafian, Vanishing Point

F.F. Coppola, Rozmowa

J. Jarmusch, Nieustające wakacje

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Falkowski
Prowadzący grup: Mateusz Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest (a) próba wskazania i analizy źródeł kilku ważnych dla współczesności procesów i zjawisk, (b) rozważenie form, w jakich owe źródła i owa współczesność zostały ujęte w XIX- i XX-wiecznych opowiadaniach i filmach (służących każdorazowo za punkt wyjścia analiz).

Efekty kształcenia:

KK 03, KK 04, KK 05, KU 01, KU 04, KU 08, KW 17, KW 19, KW 22

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Notatki z lektur i/lub wykładów, aktywny udział w dyskusjach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Lektura notatek, ocena udziału w dyskusjach,

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Zaliczenie na bieżąco kolejno nadsyłanych notatek i udziału w dyskusjach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład, konwersatorium

Bilans punktów ECTS:

1 - wykład

2 - przygotowanie do zajęć (lektura, notatki), udział w dyskusjach

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

W trakcie zajęć - wychodząc od lektury XIX- i XX-wiecznych opowiadań i filmów - spróbujemy odsłonić wielo- i różnorakie źródła kilku zjawisk, które wpływają na kształt współczesności. Samą współczesność będziemy rozumieć nie tyle jako dobrze określony odcinek na linii czasu, ile raczej jako złożony z wielu warstw (i wielu czasów, płynących w różnych rytmach) obszar trudny do ujęcia w jedną, scalającą formułę.

Pełny opis:

Zagadnienia:

(a) podmiotowość nowoczesna między nadwrażliwością a wyrachowaniem: czy człowiek współczesny nie potrafi być naturalny, czy sztuczny?

(b) figura detektywa: od przenikliwego umysłu do nieprzejrzystości świata

(c) rozum - biurokracja - zarządzanie

(d) losy wiary i religii w tzw. kulturze zachodniej

(e) transformacje wojny

(f) człowieczeństwo i zwierzęcość

(g) mit Ameryki

Literatura:

H. von Kleist, Traktat o marionetkach / O stopniowym kształtowaniu się myśli w trakcie mówienia

E.A.Poe, Morderstwo przy Rue Morgue

R. Polański, Chinatown / J. Tourneur, Out of the Past

H. Melville, Kopista Bartleby

F. Dostojewski, Legenda o Wielkim Inkwizytorze

E. Junger, Sturm

F. Kafka, Sprawozdanie dla akademii / Kolonia karna

D. Hopper, Easy Rider / A. Penn, Bonnie i Clyde / R. Sarafian, Vanishing Point

F.F. Coppola, Rozmowa

J. Jarmusch, Nieustające wakacje

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.