Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Światoobrazy współczesności II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.68IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Światoobrazy współczesności II
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Graczyk
Prowadzący grup: Piotr Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest lektura Śmiechu morderców Klausa Theweleita i analiza współczesnych form (przedstawiania) przemocy.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

K_W05

K_W12

K_W14

UMIEJĘTNOŚCI

K_U06

K_U08

K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

K_K05

K_K9

Po zakończeniu kursu, student powinien:

- Wiedzieć czym jest filozofia i jakie jest jej znaczenie w kulturze, rozumieć jej usytuowanie na tle innych dziedzin humanistyki, znać jej dzieje oraz kierunki, znać podstawową literaturę filozoficzną oraz jej podstawowe pojęcia i toposy

- Dysponować pogłębionymi umiejętnościami badawczymi odnośnie do różnych zjawisk kultury, posiadać narzędzia umożliwiające ich rozumienie, interpretację oraz ocenę, potrafić wypowiadać się i dyskutować na tematy kultury i życia społecznego, móc formułować własne stanowisko wobec różnorakich jej przejawów

- być człowiekiem świadomie percypującym świat i jego życie, świadomie uczestniczącym w żuciu kulturalnym, posiadać wiedzę niezbędną do wykonywania pracy związanej ze sferą humanistyki.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywna obecność na zajęciach, lektura zadanych tekstów ewentualnie esej i/lub rozmowa.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena aktywności na zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

4 pkt. TCTS:

Obecność na zajęciach, 2 pkt.

Praca własna, 2 pkt


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone lekturze "Śmiechu morderców" Klausa Theweleita. Podejmiemy próbę zrozumienia źródeł i specyfiki aktów terroru dokonywanych we współczesnym świecie (Breivik, Abu Ghraib, islamiści, ludobójstwa w Afryce), odwołując się m.in. do doniesień medialnych poświęconych współczesnym formom przemocy.

Pełny opis:

Zagadnienia:

- współczesne oblicza przemocy i terroryzmu (na podstawie "Śmiechu morderców" Klausa Theweleita)

- przemoc a konstrukcja mężczyzny-żołnierza

- spektakularność i spektakle przemocy

- rola aktów przemocy w utrzymaniu równowagi psychicznej i cielesnej „morderców”

- medialne doniesienia na temat terroryzmu i "eksperckie" interpretacje aktów terroru.

Literatura:

K. Theweleit, Śmiech morderców

M. Foucault, Nadzorować i karać (fragment)

F. Kafka, Kolonia karna

J. Oppenheimer, Scena zbrodni

J. Butler, Ramy wojny

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Graczyk
Prowadzący grup: Piotr Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest lektura Śmiechu morderców Klausa Theweleita i analiza współczesnych form (przedstawiania) przemocy.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

K_W05

K_W12

K_W14

UMIEJĘTNOŚCI

K_U06

K_U08

K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

K_K05

K_K9

Po zakończeniu kursu, student powinien:

- Wiedzieć czym jest filozofia i jakie jest jej znaczenie w kulturze, rozumieć jej usytuowanie na tle innych dziedzin humanistyki, znać jej dzieje oraz kierunki, znać podstawową literaturę filozoficzną oraz jej podstawowe pojęcia i toposy

- Dysponować pogłębionymi umiejętnościami badawczymi odnośnie do różnych zjawisk kultury, posiadać narzędzia umożliwiające ich rozumienie, interpretację oraz ocenę, potrafić wypowiadać się i dyskutować na tematy kultury i życia społecznego, móc formułować własne stanowisko wobec różnorakich jej przejawów

- być człowiekiem świadomie percypującym świat i jego życie, świadomie uczestniczącym w żuciu kulturalnym, posiadać wiedzę niezbędną do wykonywania pracy związanej ze sferą humanistyki.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywna obecność na zajęciach, lektura zadanych tekstów ewentualnie esej i/lub rozmowa.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena aktywności na zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

4 pkt. TCTS:

Obecność na zajęciach, 2 pkt.

Praca własna, 2 pkt


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone lekturze "Śmiechu morderców" Klausa Theweleita. Podejmiemy próbę zrozumienia źródeł i specyfiki aktów terroru dokonywanych we współczesnym świecie (Breivik, Abu Ghraib, islamiści, ludobójstwa w Afryce), odwołując się m.in. do doniesień medialnych poświęconych współczesnym formom przemocy.

Pełny opis:

Zagadnienia:

- współczesne oblicza przemocy i terroryzmu (na podstawie "Śmiechu morderców" Klausa Theweleita)

- przemoc a konstrukcja mężczyzny-żołnierza

- spektakularność i spektakle przemocy

- rola aktów przemocy w utrzymaniu równowagi psychicznej i cielesnej „morderców”

- medialne doniesienia na temat terroryzmu i "eksperckie" interpretacje aktów terroru.

Literatura:

K. Theweleit, Śmiech morderców

M. Foucault, Nadzorować i karać (fragment)

F. Kafka, Kolonia karna

J. Oppenheimer, Scena zbrodni

J. Butler, Ramy wojny

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.