Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Humanistyka dziś

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.78IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Humanistyka dziś
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Falkowski
Prowadzący grup: Mateusz Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Orientacja w przemianach, jakim uległa w ostatnich latach refleksja humanistyczna, znajomość podstawowych strategii badawczych, także sposobów poszerzania obszarów zainteresowań, pomnażania narzędzi, wchodzenia w sojusze z innymi dziedzinami wiedzy.

Efekty kształcenia:

KK 03, KK 04, KK 05, KU 01, KU 04, KU 08, KW 17, KW 19, KW 22

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

aktywna obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), sporządzenie notatki z lektury, krótka prezentacja

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

lektura notatki, ocena prezentacji i udziału w dyskusjach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, prezentacje studenckie

Bilans punktów ECTS:

1 - praca na zajęciach

3 - lektura, przygotowanie do zajęć

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówimy najważniejsze transformacje współczesnej humanistyki, od pierwszych intuicji strukturalistycznych, przez dominację różnych metodologii pragmatystycznych, aż po aktualne myślenie inter- i trans- i metadyscyplinarne. Jako przykładowe realizacje służyć będą teksty reprezentujące różne dziedziny nauk humanistycznych (m.in. literaturoznawstwo, antropologia, krytyka ideologii, animal studies).

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Obiektywizm w badaniach literackich.

2. Badania nad mito- i ideologią społeczeństw mieszczańskich.

3. Antropologia jako nauka ścisła.

4. Kto pisze historię?

5. Niezachodnia naukowość.

6. Naukowość niemęska.

7. Nauka nieludzka.

8. Pamięć i afekty w humanistyce.

Literatura:

T.S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny

C. Brooks, Herezja parafrazy

C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna (fragment)

R. Barthes, Mitologie (fragment)

H. White, Tekst historiograficzny jako artefakt literacki

G.Ch. Spivak, Krytyka rozumu postkolonialnego

E. Said, Orientalizm (fragment)

J. Butler, Uwikłani w płeć (fragment)

K. Weil, Zwrot ku zwierzętom

Studia nad traumą (fragment)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.