Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy teorii i historii teatru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.7sI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy teorii i historii teatru
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kędziora
Prowadzący grup: Alicja Kędziora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 94 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kędziora
Prowadzący grup: Alicja Kędziora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student powinien


posiadać wiedzę dotyczącą :


• historii teatru,


• ewolucji gatunków dramaturgicznych,


• najważniejszych twórców teatralnych (aktorów, reżyserów, inscenizatorów, scenografów),


• najważniejszych dzieł teatralnych,


• stylów, form, technik realizacji teatralnych,


oraz:


• umieć dokonać samodzielnej analizy i interpretacji tekstu dramatycznego, jak również spektaklu teatralnego,


• rozpoznać podstawowe gatunki i style teatralne,


• umiejscowić tekst dramatyczny i spektakl w określonym nurcie i kierunku artystycznym,


jak również:


• mieć świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy,


• umieć uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności,


• rozumieć i umieć oceniać krytycznie oraz interpretować fakty kulturowe.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie I semestru

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowy, pisemny, jednokrotnego wyboru + jedno pytanie opisowe. Obejmuje treści wykładu oraz literaturę obowiązkową.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody eksponujące - sztuka teatralna

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

5 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy ewolucji form teatralnych oraz ich znaczenia dla współczesnych sztuk performatywnych.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

teatr tańca

teatr plastyczny

teatr innych kultur

media w teatrze

teatr społeczny

publiczność w teatrze

przestrzeń teatralna

architektura teatralna

kostium i rekwizyt

teatr polityczny

metody aktorskie

teatr nieinstytucjonalny

aktualne zjawiska teatralne

performans

sylwetki współczesnych reżyseró

Literatura:

Raszewski Z., Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1991.

Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii antycznej do happeningu, ParkEdukacja 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.