Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-C.23IInR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy reklamy
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wójciak
Prowadzący grup: Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

W ramach kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu reklamy (rodzaje, cele, funkcje) i percepcji przekazów reklamowych.

Efekty kształcenia:

Student zna podstawowe pojęcia związane z reklamą, samodzielnie interpretuje przekazy reklamowe oraz dokonuje ich krytycznej oceny.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona) oraz zdanie egzaminu pisemnego (30-50 pytań zamkniętych obejmujących zagadnienia omówione w trakcie zajęć).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - odczyt
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Pełny opis:

Lista zagadnień:

1. Reklama i jej funkcje

2. Cele reklamy

3. Rodzaje reklamy

4. Reklama polityczna

5. Reklama społeczna

6. Modele oddziaływania reklamy

7. Odbiorcy komunikatu reklamowego

8. Komunikat reklamowy (branding, identyfikacja wizualna, USP, slogan, treść zasadnicza, wizualizacja przekazu reklamowego)

9. Mix kreatywny (koncepcja i techniki przekazu reklamowego)

10. Percepcja przekazu reklamowego oraz jego oddziaływanie na konsumenta (postawy, procesy emocjonalne, spostrzeganie i uwaga, wiedza konsumentów)

Literatura:

Publikacje książkowe:

Albin K., "Reklama – przekaz, odbiór, interpretacja", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Barska A., "Reklama wczoraj i dziś", Difin, Warszawa 2016.

Kall J., "Reklama", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

McStay A., "Reklama cyfrowa: podręcznik", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Nierenberg B. (red.), "Zarządzanie reklamą", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Nierenberg B., "Reklama jako element procesu komunikacji rynkowej", Wydawnictwa WSZiA, Opole 2004.

Nowacki R., "Reklama: podręcznik", Difin, Warszawa 2006.

Stasiuk K., Maison D., "Psychologia konsumenta", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. (Roz. 3.,4.,5.,6.,8.)

Wszołek M., "Reklama: operacjonalizacja pojęcia", Współpraca wydawnicza Wydziału Filologicznego i Wydawnictwa LIBRON, Wrocław 2015.

Artykuły:

Wójciuk A., "Reklama komercyjna i reklama społeczna - różnice i podobieństwa", Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ - Nauki Społeczne, nr 16 (1/2017), s. 27-43.

Źródła internetowe:

Common Language Marketing Dictionary, https://marketing-dictionary.org/

Kampanie społeczne, https://kampaniespoleczne.pl/

Wirtualne Media, https://www.wirtualnemedia.pl/

Złote Spinacze – Konkurs, https://zlotespinacze.pl/

Filmografia:

„Czeski sen” (2004, Czechy)

„Killing Us Softly 4: Advertising’s image of women” (2010, USA)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wójciak
Prowadzący grup: Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

W ramach kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu reklamy (rodzaje, cele, funkcje) i percepcji przekazów reklamowych.

Efekty kształcenia:

Student zna podstawowe pojęcia związane z reklamą, samodzielnie interpretuje przekazy reklamowe oraz dokonuje ich krytycznej oceny.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona) oraz zdanie egzaminu pisemnego (30-50 pytań zamkniętych obejmujących zagadnienia omówione w trakcie zajęć).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - odczyt
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Pełny opis:

Lista zagadnień:

1. Reklama i jej funkcje

2. Cele reklamy

3. Rodzaje reklamy

4. Reklama polityczna

5. Reklama społeczna

6. Modele oddziaływania reklamy

7. Odbiorcy komunikatu reklamowego

8. Komunikat reklamowy (branding, identyfikacja wizualna, USP, slogan, treść zasadnicza, wizualizacja przekazu reklamowego)

9. Mix kreatywny (koncepcja i techniki przekazu reklamowego)

10. Percepcja przekazu reklamowego oraz jego oddziaływanie na konsumenta (postawy, procesy emocjonalne, spostrzeganie i uwaga, wiedza konsumentów)

Literatura:

Publikacje książkowe:

Albin K., "Reklama – przekaz, odbiór, interpretacja", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Barska A., "Reklama wczoraj i dziś", Difin, Warszawa 2016.

Kall J., "Reklama", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

McStay A., "Reklama cyfrowa: podręcznik", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Nierenberg B. (red.), "Zarządzanie reklamą", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Nierenberg B., "Reklama jako element procesu komunikacji rynkowej", Wydawnictwa WSZiA, Opole 2004.

Nowacki R., "Reklama: podręcznik", Difin, Warszawa 2006.

Stasiuk K., Maison D., "Psychologia konsumenta", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. (Roz. 3.,4.,5.,6.,8.)

Wszołek M., "Reklama: operacjonalizacja pojęcia", Współpraca wydawnicza Wydziału Filologicznego i Wydawnictwa LIBRON, Wrocław 2015.

Artykuły:

Wójciuk A., "Reklama komercyjna i reklama społeczna - różnice i podobieństwa", Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ - Nauki Społeczne, nr 16 (1/2017), s. 27-43.

Źródła internetowe:

Common Language Marketing Dictionary, https://marketing-dictionary.org/

Kampanie społeczne, https://kampaniespoleczne.pl/

Wirtualne Media, https://www.wirtualnemedia.pl/

Złote Spinacze – Konkurs, https://zlotespinacze.pl/

Filmografia:

„Czeski sen” (2004, Czechy)

„Killing Us Softly 4: Advertising’s image of women” (2010, USA)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.