Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-C.31IInR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty reklamy
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Hapek
Prowadzący grup: Monika Hapek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z szerokiego zakresu zarządzania reklamą na różnych poziomach jej funkcjonowania. Doskonalenie umiejętności

obowiązujących w pracy agencji i biur reklamowych, oraz domów mediowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania produkcją reklamy o dużych walorach perswazyjnych, hipotetycznie zapewniających jej skuteczność perlokucyjną. Zdobycie umiejętności w dziedzinie projektowania kampanii zgodnie z obowiązującą praktyką reklamową.

Wymagania wstępne:

Znajomość reklam i prasy dotyczącej rynku reklamy. Wiedza z Podstaw reklamy.

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemne opracowania (prace cząstkowe) i praca semestralna o wysokich walorach intelektualnych i nienagannym poziomie formalnym.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena poziomu wiedzy teoretycznej w analizach. Ocena umiejętności argumentowania oraz pomysłowości w zakresie skutecznych rozwiązań reklamowych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Wprowadzenia teoretyczne,objaśnienia i prelekcje. Dyskusje w oparciu o wskazaną literaturę.Prezentacje multimedialne. Ćwiczenia przedmiotowe praktyczne. Metody projektów i ćwiczenia przedmiotowe związane z produkcją reklamy. Referaty studentów.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 2

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze teoretyczno-praktycznym dotyczące wszystkich etapów zarządzania tworzeniem nowej reklamy i jej oceną w zakresie skuteczności komunikacyjnej.

Pełny opis:

Analiza wartości perswazyjnej reklamy prasowej.Tworzenie briefów: marketingowego, kreatywnego i debriefu. "Brand team" i strategia "Brand essence meetings". Zasada 6 M (Mission, Market,, Money, Massage,Media, Measurement). Dobór celów reklamy zgodnie z sytuacją firmy. Eksplikacja pomysłu na reklamę. Założenia perswazyjne, techniki profilowania audytorium, emocjonalizacja, walory estetyczne. Opracowanie scenariusza przedrealizacyjnego. Kompozycja komunikatu. Kwantyfikatory, metafory leksykalne i wizualne, porównania wizualne. Figury kontaktu. Fingowanie dialogu. Pytania retoryczne i inne środki leksykalne. Scenopisy i storyboardy. Wstępne oceny skuteczności. Obliczenia CPT i GRP dla kampanii. Przegląd technik badań skuteczności reklamy i kampanii reklamowej.

Literatura:

1. Van Den Bergh Joer, "Jak kreować marki, które pokocha pokolenie"

2. Dragovic Katarzyna, Nono Dragovic, "Reżyseria filmu reklamowego"

3. Grzegorczyk Adam, "Mapy recepcji reklamy"

4. Lewiński Piotr H. "Retoryka reklamy"

5. Szczęsna Ewa, "Poetyka reklamy"

6. Szmid Waclaw, "Reklama. Teoria projektu"

Literatura uzupełniająca:

1 Hogan Kevin, Speakman James, "Ukryta perswazja"

2 Veksner Simon,"100 idei, które zmieniły reklamę"

Uwagi:

Obowiązkowa obecność na zajęciach ze względu na laboratoryjno-warsztatowy typ zajęc

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Hapek
Prowadzący grup: Monika Hapek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z szerokiego zakresu zarządzania reklamą na różnych poziomach jej funkcjonowania. Doskonalenie umiejętności

obowiązujących w pracy agencji i biur reklamowych, oraz domów mediowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania produkcją reklamy o dużych walorach perswazyjnych, hipotetycznie zapewniających jej skuteczność perlokucyjną. Zdobycie umiejętności w dziedzinie projektowania kampanii zgodnie z obowiązującą praktyką reklamową.

Wymagania wstępne:

Znajomość reklam i prasy dotyczącej rynku reklamy. Wiedza z Podstaw reklamy.

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemne opracowania (prace cząstkowe) i praca semestralna o wysokich walorach intelektualnych i nienagannym poziomie formalnym.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena poziomu wiedzy teoretycznej w analizach. Ocena umiejętności argumentowania oraz pomysłowości w zakresie skutecznych rozwiązań reklamowych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Wprowadzenia teoretyczne,objaśnienia i prelekcje. Dyskusje w oparciu o wskazaną literaturę.Prezentacje multimedialne. Ćwiczenia przedmiotowe praktyczne. Metody projektów i ćwiczenia przedmiotowe związane z produkcją reklamy. Referaty studentów.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 2

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze teoretyczno-praktycznym dotyczące wszystkich etapów zarządzania tworzeniem nowej reklamy i jej oceną w zakresie skuteczności komunikacyjnej.

Pełny opis:

Analiza wartości perswazyjnej reklamy prasowej.Tworzenie briefów: marketingowego, kreatywnego i debriefu. "Brand team" i strategia "Brand essence meetings". Zasada 6 M (Mission, Market,, Money, Massage,Media, Measurement). Dobór celów reklamy zgodnie z sytuacją firmy. Eksplikacja pomysłu na reklamę. Założenia perswazyjne, techniki profilowania audytorium, emocjonalizacja, walory estetyczne. Opracowanie scenariusza przedrealizacyjnego. Kompozycja komunikatu. Kwantyfikatory, metafory leksykalne i wizualne, porównania wizualne. Figury kontaktu. Fingowanie dialogu. Pytania retoryczne i inne środki leksykalne. Scenopisy i storyboardy. Wstępne oceny skuteczności. Obliczenia CPT i GRP dla kampanii. Przegląd technik badań skuteczności reklamy i kampanii reklamowej.

Literatura:

1. Van Den Bergh Joer, "Jak kreować marki, które pokocha pokolenie"

2. Dragovic Katarzyna, Nono Dragovic, "Reżyseria filmu reklamowego"

3. Grzegorczyk Adam, "Mapy recepcji reklamy"

4. Lewiński Piotr H. "Retoryka reklamy"

5. Szczęsna Ewa, "Poetyka reklamy"

6. Szmid Waclaw, "Reklama. Teoria projektu"

Literatura uzupełniająca:

1 Hogan Kevin, Speakman James, "Ukryta perswazja"

2 Veksner Simon,"100 idei, które zmieniły reklamę"

Uwagi:

Obowiązkowa obecność na zajęciach ze względu na laboratoryjno-warsztatowy typ zajęc

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.