Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza audytoriów medialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-C.8IIsM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza audytoriów medialnych
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Popiołek
Prowadzący grup: Malwina Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. W zakresie wiedzy - zna podstawowe pojęcia, metody oraz techniki badań audytoriów medialnych.

2. W zakresie umiejętności - wie gdzie szukać aktualnych danych dot. wyników badań mass mediów, a także potrafi je analizować i interpretować.

3. W zakresie kompetencji społecznych - potrafi formułować własną, krytyczną ocenę zjawisk zachodzących w przestrzeni medialnej.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zdobyta wiedza i umiejętności sprawdzone zostaną podczas egzaminu ustnego składającego się z następujących modułów:

-ocena znajomości pojęć;

-ocena znajomości metod i technik badawczych;

-ocena umiejętności analizy i interpretacji danych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

W ramach kursu uczestnicy zapoznawani będą z metodami i technikami badań ilościowych (badania odbiorców mediów) i badań jakościowych (badania medioznawcze).

Pełny opis:

W ramach kursu realizowane będą następujące zagadnienia:

1. Istotność prowadzenia badań nad mediami z punktu widzenia zarządzania mediami

2. Czym jest audytorium medialne? (audytorium a widownia i publiczność) Pomiar audytoriów medialnych w Polsce.

3. Badanie czytelnictwa prasy (badania jakościowe + ilościowe w tym szczególnie segmentacja psychograficzna i analiza stylów życia, analiza typografii i układu strony)

4. Badanie słuchalności radia (badania jakościowe + ilościowe w tym zwłaszcza: badanie Radio Track)

5. Badanie oglądalności telewizji (badania ilościowe + jakościowe)

6. Pomiar widowni internetowej (badania ilościowe + jakościowe)

7. Pomiar odbiorców reklamy medialnej (badania ilościowe + jakościowe)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Goban-Klas T., „Media i komunikowanie masowe“, Warszawa 2004, rozdział: X „Odbiorcy i publiczność“.

Maryńczak R., Telemetria : pomiar widowni telewizyjnej - podstawa wyceny czasu reklamowego, „Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie”, nr 538(2000), 125-135.

Wimmer R. D., Dominick J. R., „Mass media. Metody badań”, Kraków 2008, część IV.

Informacje pochodzące ze stron:

https://radiotrack.pl/

https://www.pbc.pl/

https://www.nielsen.com/pl/pl/solutions/measurement/television/

http://pbi.org.pl/pbi/

Literatura uzupełniająca:

Jupowicz-Ginalska A., „Marketing medialny”, Warszawa 2010.

Laberschek M., Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych…. „Zarządzanie w Kulturze”, t. 12, z. 14/2011, s. 27-42.

McQuail D., „Teoria komunikowania masowego“, Warszawa 2007, rozdział XV, rozdział XVI.

Mikosz J., „Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, rozdział I.

Raport: INFORMACJA O AUDYTORIUM RADIOWYM W POLSCE W 2018 ROKU dostęp: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/radio/kwartalne/rynek_radiowy2018_2.pdf

Bieżące raporty dot. oglądalności TV w Polsce dostępne tu: http://www.krrit.gov.pl

Żabiński R., „Marketing na rynku prasowym”, Warszawa 2010, rozdział IV: Badania marketingowe na rynku prasowym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.