Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet z zarządzania III rok/ Zarządzanie instytucją w środowisku posthumanistycznym. Casus muzeum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-F3.20/21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet z zarządzania III rok/ Zarządzanie instytucją w środowisku posthumanistycznym. Casus muzeum
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Barańska
Prowadzący grup: Katarzyna Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem podstawowym kursu jest przedstawienie koncepcji posthumanistycznych i ich konsekwencji dla zarządzania instytucjami kultury. Drugi cel to wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z muzeami, specyfiką ich funkcjonowania i zarządzania nimi.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student powinien:

- wiedzieć na czym polega specyfika instytucji muzealnej na tle innych instytucji kultury, potrafi wskazać cele zarządzania muzeum w środowisku posthumanistycznym.

- posiąść umiejętności zarządcze w zakresie wyznaczonym przez współczesne środowisko instytucji kultury, powinien potrafić diagnozować rzeczywistość i zająć własne stanowisko w odniesieniu do rzeczywistości społecznej.


Wymagania wstępne:

Zasadniczo nie ma wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Ostateczną formą oceny jest egzamin ustny. Obecność obowiązkowa.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów będzie oceniany na podstawie wypowiedzi w czasie dyskusji oraz prac pisemnych przygotowywanych w trakcie semestru.

Obecność obowiązkowa, prowadzący zastrzega sobie prawo do wywoływania studentów w trakcie wykładu do komentowania, kontestowania wypowiedzi.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Sesja letnia

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium, prezentacja multimedialna.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Przygotowanie do egzaminu – 45 h


w sumie: 150 h = 3 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Część I.

Podstawowe dane dotyczące muzealnictwa, historii i specyfiki polskiego muzealnictwa na tle Europy i świata, dane dotyczące zarządzania muzeami, główne problemy, obszary funkcjonalne w muzeach.

Część II

Wprowadzenie do posthumanistyki oraz ANT. Zakreślenie głównych „osób dramatu” (ludzie i nie-ludzie), konsekwencje dla muzealnictwa w obszarach zarządzania

Obydwie części będą omawiane paralelnie.


Skrócony opis:

Część I.

Podstawowe dane dotyczące muzealnictwa, historii i specyfiki polskiego muzealnictwa na tle Europy i świata, dane dotyczące zarządzania muzeami, główne problemy, obszary funkcjonalne w muzeach.

Część II

Wprowadzenie do posthumanistyki oraz ANT. Zakreślenie głównych „osób dramatu” (ludzie i nie-ludzie), konsekwencje dla muzealnictwa w obszarach zarządzania

Obydwie części będą omawiane paralelnie.

Pełny opis:

Część I.

Podstawowe dane dotyczące muzealnictwa, historii i specyfiki polskiego muzealnictwa na tle Europy i świata, dane dotyczące zarządzania muzeami, główne problemy, obszary funkcjonalne w muzeach.

Część II

Wprowadzenie do posthumanistyki oraz ANT. Zakreślenie głównych „osób dramatu” (ludzie i nie-ludzie), konsekwencje dla muzealnictwa w obszarach zarządzania

Obydwie części będą omawiane paralelnie.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów);

Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2012

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń, Kraków 2012

Domańska E., Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne, Kraków2010

Nieroba E., Pomiędzy dobrem wspólnym a elitarnością, Opole 2016

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu)

Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka, Kraków 2012

Barański J., Świat rzeczy, Kraków 2007

Baratay É., Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Gdańsk 2014

Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Barańska
Prowadzący grup: Katarzyna Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem podstawowym kursu jest przedstawienie koncepcji posthumanistycznych i ich konsekwencji dla zarządzania instytucjami kultury. Drugi cel to wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z muzeami, specyfiką ich funkcjonowania i zarządzania nimi.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student powinien:

- wiedzieć na czym polega specyfika instytucji muzealnej na tle innych instytucji kultury, potrafi wskazać cele zarządzania muzeum w środowisku posthumanistycznym.

- posiąść umiejętności zarządcze w zakresie wyznaczonym przez współczesne środowisko instytucji kultury, powinien potrafić diagnozować rzeczywistość i zająć własne stanowisko w odniesieniu do rzeczywistości społecznej.


Wymagania wstępne:

Zasadniczo nie ma wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Ostateczną formą oceny jest egzamin ustny. Obecność obowiązkowa.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów będzie oceniany na podstawie wypowiedzi w czasie dyskusji oraz prac pisemnych przygotowywanych w trakcie semestru.

Obecność obowiązkowa, prowadzący zastrzega sobie prawo do wywoływania studentów w trakcie wykładu do komentowania, kontestowania wypowiedzi.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Sesja letnia

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium, prezentacja multimedialna.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Przygotowanie do egzaminu – 45 h


w sumie: 150 h = 3 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Część I.

Podstawowe dane dotyczące muzealnictwa, historii i specyfiki polskiego muzealnictwa na tle Europy i świata, dane dotyczące zarządzania muzeami, główne problemy, obszary funkcjonalne w muzeach.

Część II

Wprowadzenie do posthumanistyki oraz ANT. Zakreślenie głównych „osób dramatu” (ludzie i nie-ludzie), konsekwencje dla muzealnictwa w obszarach zarządzania

Obydwie części będą omawiane paralelnie.


Skrócony opis:

Część I.

Podstawowe dane dotyczące muzealnictwa, historii i specyfiki polskiego muzealnictwa na tle Europy i świata, dane dotyczące zarządzania muzeami, główne problemy, obszary funkcjonalne w muzeach.

Część II

Wprowadzenie do posthumanistyki oraz ANT. Zakreślenie głównych „osób dramatu” (ludzie i nie-ludzie), konsekwencje dla muzealnictwa w obszarach zarządzania

Obydwie części będą omawiane paralelnie.

Pełny opis:

Część I.

Podstawowe dane dotyczące muzealnictwa, historii i specyfiki polskiego muzealnictwa na tle Europy i świata, dane dotyczące zarządzania muzeami, główne problemy, obszary funkcjonalne w muzeach.

Część II

Wprowadzenie do posthumanistyki oraz ANT. Zakreślenie głównych „osób dramatu” (ludzie i nie-ludzie), konsekwencje dla muzealnictwa w obszarach zarządzania

Obydwie części będą omawiane paralelnie.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów);

Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2012

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń, Kraków 2012

Domańska E., Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne, Kraków2010

Nieroba E., Pomiędzy dobrem wspólnym a elitarnością, Opole 2016

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu)

Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka, Kraków 2012

Barański J., Świat rzeczy, Kraków 2007

Baratay É., Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Gdańsk 2014

Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.