Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet z wiedzy o kulturze III rok/ Śmierć w kulturze współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-F4.20/21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet z wiedzy o kulturze III rok/ Śmierć w kulturze współczesnej
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zawiła
Prowadzący grup: Małgorzata Zawiła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką kulturowych studiów nad śmiercią. Studenci i studentki kończące kurs powinny posiadać zdolność samodzielnej analizy obecności fenomenu śmierci we współczesnej kulturze wraz z umiejętnością odniesienia do tradycyjnych wizerunków i ideałów śmierci, obecnych w tradycjach religijnych oraz szeroko rozumianej kulturze przednowoczesnej. Zjawisko śmierci i umierania zostanie także przedyskutowane w kontekście tanatopsychologii, socjologii i antropologii śmierci oraz zjawisk współczesnej kultury takich jak medykalizacja, sekularyzacja, indywidualizacja i cyfryzacja.

Efekty kształcenia:

W efekcie uczestnictwa w kursie adept lub adeptka będzie miała umiejętność i swobodę w dyskutowaniu zjawiska śmierci w kontekście zmian kulturowych i społecznych oraz łatwość szerszej refleksji w obszarze zagadnień związanych z tanatologią. Po zakończeniu kursu student/ka powinna rozumieć znaczenie śmierci dla twórczości kulturowej, umieć stosować i znać znaczenie podstawowych pojęć w kulturowych studiach nad śmiercią.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywność w trakcie dyskusji na zajęciach oceniana na bieżąco, przygotowanie prezentacji na wybrany w porozumieniu z prowadzącą temat.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Skrócony opis:

W ramach kursu dyskutowane będą takie zagadnienia jak:

Antropologiczne i kulturowe strategie w obliczu śmierci;

Historyczna dynamika zbiorowych postaw wobec śmierci;

Śmierć a tożsamości zbiorowe;

Polityczna manipulacja zmarłymi;

Śmierć i ciało. Ciało umierające - trup - szczątki. Różne konteksty i różne statusy;

Reprezentacje śmierci i żałoby w (pop)kulturze/kulturze masowej; śmierć w mediach, kinie, literaturze i Internecie;

Instytucjonalizacja śmierci;

Jakość śmierci i umierania. Społeczne konstruowanie i przypisywanie wartości umieraniu i śmierci i zmiany w ich obrębie;

Rytuały świeckie i religijne, ciągłość i zmiana w obrębie rytualizacji śmierci, kulturowe zróżnicowanie rytuałów śmierci. Sposoby usuwania zwłok;

Wymiary, znaczenia i funkcje cmentarzy;

Religijne koncepcje eschatologiczne i ich współczesne aplikacje.

Literatura:

Wybrane części:

Antropologia śmierci. Myśl francuska, Warszawa PWN 1996

Ernest Becker, 2015. Zaprzeczanie śmierci, Kraków: Nomos

Ewa Domańska, Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Warszawa: PWN 2017

Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci. Koncepcje, badania i konteksty. red. A. E. Kubiak. M. Zawiła, Kraków: Nomos 2016

Teoria opanowywania trwogi. Dyskurs w literaturze amerykańskiej, red. Marzena Rusaczyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008

Anna Wieczorkiewicz, 2000. Muzeum ludzkich ciał, Gdańsk: słowo/obraz terytoria

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.