Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-J.A-1nIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Język angielski B2+
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Krzyk
Prowadzący grup: Adam Krzyk, Kamil Mielnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Posługujący się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi uczestniczyć aktywnie w dyskusji na tematy związane z życiem codziennym, lecz także – swoimi zainteresowaniami, obszarem badań, pracą, etc. Potrafi porozumieć się spontanicznie i prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

Wymagania wstępne:

znajomość języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia:

- frekwencja (maks. jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

- test semestralny

- egzamin roczny na poziomie B2+

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

test pisemny z uwzględnieniem umiejętności językowych: czytanie ze zrozumieniem, zadania gramatyczno-leksykalne

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca w parach i w grupach - ćwiczenia komunikacyjne, zajęcia z wykorzystaniem tekstów, materiałów audio-video

Pełny opis:

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające mu na tworzenie klarownych, poprawnie skonstruowanych wypowiedzi. Zna właściwe funkcjonalnie wyrażenia, aby zabrać głos w dyskusji i wypowiadać się na tematy z życia codziennego.

Potrafi pisać zrozumiale teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami; potrafi przekazać informacje i pisać listy, uwzględniając odpowiedni rejestr/status adresata-odbiorcy.

Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata oraz zawierające rozmaite stanowiska i poglądy. Rozumie złożone teksty specjalistyczne, artykuły prasowe, potrafi rozróżniać rejestr. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi, porozumiewać się płynnie i spontaniczne, prowadzi swobodną rozmowę z obcokrajowcami w języku angielskim. Potrafi czynnie uczestniczyć w dyskusjach na tematy ogólne i przedstawiać w nich swoje zdanie/poglądy. Rozumie dłuższe wypowiedzi, większość wiadomości i programów na tematy bieżące.

Literatura:

podręcznik wybrany przez prowadzącego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Krzyk, Kamil Mielnik
Prowadzący grup: Adam Krzyk, Kamil Mielnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Posługujący się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi uczestniczyć aktywnie w dyskusji na tematy związane z życiem codziennym, lecz także – swoimi zainteresowaniami, obszarem badań, pracą, etc. Potrafi porozumieć się spontanicznie i prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

Wymagania wstępne:

znajomość języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia:

- frekwencja (maks. jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

- test semestralny

- egzamin roczny na poziomie B2+

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

test pisemny z uwzględnieniem umiejętności językowych: czytanie ze zrozumieniem, zadania gramatyczno-leksykalne

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca w parach i w grupach - ćwiczenia komunikacyjne, zajęcia z wykorzystaniem tekstów, materiałów audio-video

Pełny opis:

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające mu na tworzenie klarownych, poprawnie skonstruowanych wypowiedzi. Zna właściwe funkcjonalnie wyrażenia, aby zabrać głos w dyskusji i wypowiadać się na tematy z życia codziennego.

Potrafi pisać zrozumiale teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami; potrafi przekazać informacje i pisać listy, uwzględniając odpowiedni rejestr/status adresata-odbiorcy.

Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata oraz zawierające rozmaite stanowiska i poglądy. Rozumie złożone teksty specjalistyczne, artykuły prasowe, potrafi rozróżniać rejestr. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi, porozumiewać się płynnie i spontaniczne, prowadzi swobodną rozmowę z obcokrajowcami w języku angielskim. Potrafi czynnie uczestniczyć w dyskusjach na tematy ogólne i przedstawiać w nich swoje zdanie/poglądy. Rozumie dłuższe wypowiedzi, większość wiadomości i programów na tematy bieżące.

Literatura:

podręcznik wybrany przez prowadzącego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Mielnik
Prowadzący grup: Kamil Mielnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Posługujący się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi uczestniczyć aktywnie w dyskusji na tematy związane z życiem codziennym, lecz także – swoimi zainteresowaniami, obszarem badań, pracą, etc. Potrafi porozumieć się spontanicznie i prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

Wymagania wstępne:

znajomość języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia:

- frekwencja (maks. jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

- test semestralny

- egzamin roczny na poziomie B2+

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

test pisemny z uwzględnieniem umiejętności językowych: czytanie ze zrozumieniem, zadania gramatyczno-leksykalne

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca w parach i w grupach - ćwiczenia komunikacyjne, zajęcia z wykorzystaniem tekstów, materiałów audio-video

Pełny opis:

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające mu na tworzenie klarownych, poprawnie skonstruowanych wypowiedzi. Zna właściwe funkcjonalnie wyrażenia, aby zabrać głos w dyskusji i wypowiadać się na tematy z życia codziennego.

Potrafi pisać zrozumiale teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami; potrafi przekazać informacje i pisać listy, uwzględniając odpowiedni rejestr/status adresata-odbiorcy.

Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata oraz zawierające rozmaite stanowiska i poglądy. Rozumie złożone teksty specjalistyczne, artykuły prasowe, potrafi rozróżniać rejestr. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi, porozumiewać się płynnie i spontaniczne, prowadzi swobodną rozmowę z obcokrajowcami w języku angielskim. Potrafi czynnie uczestniczyć w dyskusjach na tematy ogólne i przedstawiać w nich swoje zdanie/poglądy. Rozumie dłuższe wypowiedzi, większość wiadomości i programów na tematy bieżące.

Literatura:

podręcznik wybrany przez prowadzącego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Mielnik
Prowadzący grup: Kamil Mielnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Posługujący się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi uczestniczyć aktywnie w dyskusji na tematy związane z życiem codziennym, lecz także – swoimi zainteresowaniami, obszarem badań, pracą, etc. Potrafi porozumieć się spontanicznie i prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

Wymagania wstępne:

znajomość języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia:

- frekwencja (maks. jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

- test semestralny

- egzamin roczny na poziomie B2+

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

test pisemny z uwzględnieniem umiejętności językowych: czytanie ze zrozumieniem, zadania gramatyczno-leksykalne

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca w parach i w grupach - ćwiczenia komunikacyjne, zajęcia z wykorzystaniem tekstów, materiałów audio-video

Pełny opis:

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające mu na tworzenie klarownych, poprawnie skonstruowanych wypowiedzi. Zna właściwe funkcjonalnie wyrażenia, aby zabrać głos w dyskusji i wypowiadać się na tematy z życia codziennego.

Potrafi pisać zrozumiale teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami; potrafi przekazać informacje i pisać listy, uwzględniając odpowiedni rejestr/status adresata-odbiorcy.

Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata oraz zawierające rozmaite stanowiska i poglądy. Rozumie złożone teksty specjalistyczne, artykuły prasowe, potrafi rozróżniać rejestr. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi, porozumiewać się płynnie i spontaniczne, prowadzi swobodną rozmowę z obcokrajowcami w języku angielskim. Potrafi czynnie uczestniczyć w dyskusjach na tematy ogólne i przedstawiać w nich swoje zdanie/poglądy. Rozumie dłuższe wypowiedzi, większość wiadomości i programów na tematy bieżące.

Literatura:

podręcznik wybrany przez prowadzącego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.