Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie dr Katarzyna Kopeć

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-sem2.20/21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie dr Katarzyna Kopeć
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Zarządzanie kulturą i mediami, studia stacjonarne 1 stopnia, 3 rok, seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest:

a. Przygotowanie konspektu pracy do 30 listopada 2020 r. (uzyskanie akceptacji konspektu do 31 stycznia 2021r.)


Konspekt pracy powinien zawierać:

■ Proponowany tytuł;

■ Problem badawczy, cel i przedmiot badań,

■ Wskazanie, jaka organizacja (ew. organizacje) będzie badana;

■ Pytania badawcze (ew. hipotezy);

■ Planowane metody badawcze i techniki gromadzenia danych;

■ Uzasadnienie dot. dyscypliny (nauki o zarządzaniu)

■ Bibliografię (najważniejsze pozycje)


b. Opracowanie 3-4 stron tła teoretycznego wraz z uzasadnieniem wyboru tematyki pracy (jaki problem badawczy zostanie podjęty w pracy i dlaczego taki, jaki jest stan wiedzy związany z podejmowanym tematem) do końca zimowej sesji egzaminacyjnej.


c. Zreferowanie jednego tekstu (artykułu, książki, rozdziału pracy zbiorowej itp.) lub innego ustalonego z prowadzącym materiału, który ma istotne znaczenie dla problematyki poruszanej w pracy - szczegółowy harmonogram referatów ustala promotor w porozumieniu z seminarzystami.


Wytyczne do analizy publikacji (5-10 min prezentacji ustnej + dyskusja):


· cel publikacji (artykułu/rozdziału, książki)

· wykorzystane metody badawcze

· wnioski

· co było interesujące, nowe w publikacji

· jak wykorzystać ją w pracy lic

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopeć
Prowadzący grup: Katarzyna Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.