Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kurs monograficzny z historii filmu niemego lub klasycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MF1-121.1/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kurs monograficzny z historii filmu niemego lub klasycznego
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Fakultatywne w II semestrze I roku studiów stacjonarnych filmoznwstwa i wiedzy o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Plesnar
Prowadzący grup: Łukasz Plesnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Uzyskanie wiedzy na temat wybranych fenomenów historii kina niemego i historii kina klasycznego na podstawie analizy twórczości filmowej Fritza Langa.

Efekty kształcenia:

Uzyskanie rozszerzonej wiedzy na temat wybranych fenomenów kina niemego i kina klasycznego na podstawie analizy twórczości filmowej Fritza Langa. Student powinien umieć scharakteryzować niemiecki filmowy ekspresjonizm i umieścić go w kontekście niemieckiej kultury artystycznej lat dwudziestych i początków lat trzydziestych XX wieku. Powinien także wiedzieć jaki wpływ kinematografia niemiecka i jej przedstawiciele, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych wywarli na kino amerykańskie, szczególnie film noir. Dodatkowo student winien sobie uświadomić jek przebiegała ewolucja filmowych form gatunkowych od lat dwudziestych do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku.

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawę zaliczenia stanowi praca pisemna (analiza/interpretacja uzgodnionego z prowadzącym filmu Fritza Langa (lub jego fragmentu), obecność i aktywność studentów podczas zajęć, w tym wygłaszanie krótkich referatów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, realizacji prac indywidualnych (prace pisemne, referaty). Dodatkowe kryteria stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja dydaktyczna, studia przypadków (analizy/interpretacje filmów), wykład konwersacyjny, pokazy fragmentów filmów, prezentacje dokonywane przez studentów.

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin.

Przygotowanie się do zajęć, w tym lektura literatury obowiązkowej i dodatkowej oraz znajomość wybranych filmów: 30 godzin.

Przygotowanie prac pisemnych: 15 godzin.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie doityczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Skrócony opis:

Omówienie twórczości i analiza wybranych filmów Fritza langa w okresie nemym (1919-1929), dwóch dźwiękowych niemieckich utworów Langa (1931-1933) oraz jego filmów amerykańskich (1936-1956).

Pełny opis:

Niemieckie filmy nieme Fritza Langa

Zmęczona śmierć (1921)

Doktor Mabuse, gracz (1922)

Nibelungi (1924)

Metropolis (1926)

Niemieckie filmy dźwiękowe Fritza Langa

M-Morderca (1931)

Testament doktora Mabuse (1933)

Amerykańskie filmy Fritza Langa

Jestem niewinny (1936)

Kaci też umierają (1943)

Kobieta w oknie (1944)

Szkarłatna ulica (1945)

Bannion (1953)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Tomasz Kłys, Dekada doktora Mabuse. Nieme filmy Fritza Langa (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006).

Stephen Brockmann, A Critical History of German Film (Rochester: Camden House, 2010); rozdział 6: Metropolis or Technology and Sex oraz rozdział 8: M or Sound and Terror.

Frances Guerin, A Culture of Light: Cinema and Technologie in 1920s Germany (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005); rozdział 4: The Spell of Light: Cinema as Modern Magic in Faust, Der Golem, Siegfried, and Metropolis.

Tom Gunning, The Films of Fritz Langa: Allegories of Vision and Modernity (London: BFI, 2003); części IV, V i VI.

Nick Smedley, A Divided World: Hollywood Cinem and Emigre Directors in the Era of Roosevelt and Hitler, 1933-1948 (Bristol: Intellect, 2011); rozdział 3: Trouble in Paradise: Hollywood Films and American Social Change. Case Study 1: Everything That Happens Must Be Stricly American: Fritz Lang and Hollywood Idealism oraz rozdział 5: The World Changes: Hollywood and International Affaira. Case Study 7: Propaganda Can Be Art: Lang and International Affair.

Literatura uzupełniająca:

David J. Levin, Richard Wagner, Fritz Lang, and the Nibelungen: The Dramaturgy of Disavoval (Princeton: Princeton University Press, 1999).

Michael Minden, Holger Bachmann, Fritz Lang's Metropolis: Cinematic Visions of Technology and Fear (Rochester: Comden House, 2000).

Cornelius Schnauber, Fritz Lang in Hollywood (Hamburg: Europa Verlag GmbH, 1986).

Reynold Humphies, Fritz Lang: Genre and Representation in His American Films (Baltimore: John Hopkins University Press, 1989)

Colin McArthur, The Big Heat (London: BFI, 1992).

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.