Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i historia gatunków filmowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MF3-S119.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i historia gatunków filmowych
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Fakultatywne na II roku studiów stac. II st. w II sem.(letnim)-Filmozn. i wiedza o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Stańczyk
Prowadzący grup: Marta Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Uzyskanie rozszerzonej wiedzy dotyczącej różnych teoretycznych koncepcji gatunku filmowego (czym są gatunki, jak powstają, jak ewoluują itp.) oraz prześledzenie historii wybranych gatunków (melodramatu, westernu, komedii, musicalu, horroru, science fiction, filmu gangsterskiego, filmu wojennego etc.).

Efekty kształcenia:

Uzyskanie rozszerzonej wiedzy dotyczącej teorii i historii gatunków filmowych. Student powinien umieć scharakteryzować najważniejsze teorie gatunku filmowego (autorstwa m.in. Andrew Tudora, Edwarda Buscombe'a, Judith Hess Wright, Robina Wooda, Ricka Altmana i Barry'ego Keitha Granta). Powinien również umieć wyodrębnić i scharakteryzować wybrane gatunki, a także wskazać na najważniejsze fazy ich ewolucji. Kształcenie umiejętności kojarzenia wiedzy teoretyczno-filmowej i historyczno-filmowej. Samodzielne rozwiązywanie problemów poznawczo-badawczych. Student powinien być gotów do samodzielnego uczenia się i zdobywania niezbędnych informacji w procesie samoedukacji. Powinien uzyskać umiejętności profesjonalnej prezentacji swojej wiedzy.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii filmu powszechnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Czynne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prezentacji (ewentualnie pracy końcowej), lektura polecanych tekstów, udział w dyskusjach, znajomość filmów wykorzystywanych jako case studies.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowanej prezentacji (ewentualniei pracy końcowej).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające: prezentacja multimedialna.

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu.

Metody problemowe: dyskusja, wykład konwersatoryjny.

Metody aktywizujące: metoda przypadków.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, rok 2

Skrócony opis:

Kino autorów i kino gatunków.

Wczesne koncepcje gatunków filmowych.

Stanowiska aprioryczne i aposterioryczne w odniesieniu do kategorii gatunku filmowego.

Współczesne koncepcje gatunków filmowych.

Charakterystyka wybranych gatunków filmowych.

Case studies: analizy filmów lub ich fragmentów, reprezentujących kino gatunków.

Pełny opis:

Kino autorów i kino gatunków.

Wczesne koncepcje gatunków filmowych: Georges Melies, Boleław Matuszewski, Riciotto Canudo, Vachel Lindsay, Hugo Munsterberg, Karol Irzykowski, Bela Balazs, Andre Bazin, Robert Warshow, Antoine Vallet.

Genologia literacka a genologia filmowa.

Stanowiska aprioryczne i aposterioryczne w odniesieniu do kategorii gatunku filmowego.

Współczesne koncepcje gatunków filmowych: Andrew Tudor, Edward Buscombe, Robin Wood, Judith Hess Wright, Jean-Loup Bourget, Thomas Schatz, Thomas Sobchack, Charles F. (Rick) Altman, Barry Keith Grant, Raphael Moine.

Charakterystyka wybranych gatunków filmowych: melodramatu, filmu gangsterskiego, musicalu, horroru, westernu, filmu science fiction, filmu wojennego.

Case studies: analizy filmów lub ich fragmentów, reprezentujących kino gatunków.

Literatura:

Hasło "Gatunek" (w:) Alicja Helman (red.), Słownik pojęć filmowych, tom 10 (Kraków 1998), s. 43-78.

Charles F. (Rick) Altman, W stronę teorii gatunku filmowego, "Kino" 1987, nr 6.

Lincoln Geraghty, American Science Fiction Film and Television (Oxford, New York 2009), rozdział 1.

Barry Langford, Film Genre: Hollywood and Beyond (Edinburgh 2005), rozdziały 2, 4 i 5.

Andrew Tudor, Genre (w:) Barry Keith Grant (ed.) Film Genre III (Austin 2003).

Edward Buscombe, The Idea of Genre in the American Cinema (w:) tamże.

Judith Hess Wright, Genre Films and Status Quo (w:) tamże.

Robin Wood, Ideology, Genre, Auteur (w:) tamże.

Thomas Sobchack, Genre Film: A Classical Experience (w:) tamże.

Barry Keith Grand, Film Genre: From Iconography to Ideology (London, New York 2007), rozdziały 1, 2, 3 i 4.

Shai Biderman, "Do Not Forsake Me, Oh, My Darling": Loneliness and Solitude in Western (w:) Jennifer L. McMahon and Steve Csaki (eds.), The Philosophy of the Western (Lexington 2010).

Thomas Schatz, Hollywood Genres: Formulas, Filmmaking, and the Studio System (New York 1981), rozdziały 4,5,6,7, i 8.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.