Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MF7-141.2/3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informatyczne
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Janik
Prowadzący grup: Justyna Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia:


Wiedza:


Student posiada podstawową wiedzę z zakresu platform i narzędzi pracy w środowisku sieciowym


Student rozumie podstawowe pojęcia opisu mediów sieciowych: dane, algorytm, platforma


Student zna podstawowe formy operacji na danych


Umiejętności:


Student potrafi krytycznie analizować narzędzia pracy oparte na automatyzacji


Student potrafi stosować narzędzia pracy z danymi dostępnymi w sieci


Student potrafi stosować narzędzia mapowania cyfrowego


Student potrafi stworzyć prosty mechanizm generatywny


Postawy:


Student rozumie potrzebę stałego doskonalenia warsztatu i zdobywania nowej wiedzy w zakresie cyfrowych i sieciowych narzędzi pracy;

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pracę nad długotrwałym zadaniem projektowym;

Student potrafi współpracować w grupie projektowej;

Student potrafi posługiwać się językiem pozbawionym znamion dyskryminacji i mowy nienawiściForma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie:

- aktywnej obecności na zajęciach (dozwolone są 2 nieobecności w czasie semestru)

- przygotowania i prezentacji projektu zaliczeniowego (indywidualnie lub w grupie).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie:

- oceny przygotowanego projektu (wyrażonego w punktach)

- oceny prezentacji projektu (ocena w punktach oraz ocena opisowa przesłana mailowo do lidera zespołu projektowego)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Objaśnienie, wykład informacyjny, ćwiczenie laboratoryjne, metoda projektów, pokaz, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Skrócony opis:

Kurs pokazuje technologiczne uwarunkowania szeroko rozumianej kultury cyfrowej, zarówno przez pryzmat stosowania konkretnych narzędzi i platform (Wordpress, Twine, Twitter Moments, Paper.li, radioaporee.org, Google My Maps, sztuka generatywna oraz twitter boty), jak i w perspektywie refleksji powstającej wokół kultury opartej na danych oraz procedurach software’owej automatyzacji.

Pełny opis:

W ramach zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Internet platform i konsekwencje "platformizacji" internetu dla praktyk użytkowników;

2. Nowe formy narracji sieciowych i transmedialnych;

3. Cyberkartografia i mapowanie jako nowe formy wiedzy;

4. Sieciowy generatywizm;

5. Memy i "próg wiralowości";

6. Narzędzia wspierające pracę zespołową;

7. Wizualizacja informacji;

8. Film w dobie cyfrowych repozytoriów i analizy statystycznej;

9. Co się dzieje z naszymi danymi w popularnych portalach społecznościowych?

10. Od remiksu do mashupu.

Wykorzystywane narzędzia i platformy: Wordpress, Twitter API i Twitter Moments, Twine, Snapchat i/lub Instagram, You Tube, Paper.li, radioaporee.org, Google MyMaps).

Literatura:

Alexander Galloway, Protocol. How Control Exists after Decentralization, MIT Press 2004

Tarleton Gillespie, Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media, Yale University Press 2018

Nick Monfort, Odkrywanie kodu. Wprowadzenie do programowania w sztuce I humanistyce, Kraków 2017

Anna Nacher, Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016 (rozdział piąty)

Zizi Papacharissi, A Networked Self and Platforms, Stories, Connections, Routledge 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.