Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do wiedzy o filmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MO1-102.1/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wiedzy o filmie
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Obowiązkowe w I semestrze I roku studiów stacjonarnych filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Jagielski
Prowadzący grup: Sebastian Jagielski, Marta Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student rozpoznaje i definiuje funkcjonalność użycia środków wyrazu w procesie analizy i interpretacji filmu.

• Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wiedzy o filmie.

Umiejętności

• Student potrafi wykorzystać znajomość technik filmowych do określania przynależności gatunkowej, stylistycznej i temporalnej analizowanych filmów.

• Student potrafi zastosować znajomość konwencji estetycznych, reprezentowanych przez wybraną twórczość lub tendencję w procesie tworzenia form upowszechniania wiedzy.

Kompetencje społeczne

• Student wykazuje gotowość do dalszego samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności.

• Student ma świadomość wagi filmu i innych mediów audiowizualnych we współczesnym świecie, potrafi określić ich walory poznawcze, edukacyjne, rozrywkowe itp.

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywność na zajęciach;

egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności w trakcie zajęć oraz egzaminu pisemnego

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

wykład; analiza; dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

3 punkty

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Skrócony opis:

Przedmiot ten jest pomyślany jako wprowadzenie do uniwersyteckich studiów nad kinem i stanowi wstęp do zajęć z analizy dzieła filmowego na roku II.

W ramach ćwiczeń omawiane są następujące bloki tematyczne:

[I] pojęcie „języka filmu”, charakterystyka podstawowych filmowych środków wyrazu (skala planów, ujęcie, scena, podział filmu na sekwencje, ruchy kamery, itp.);

[II] Zagadnienia analizy i interpretacji dzieła filmowego ze szczególnym uwzględnieniem roli elementów formy filmowej w procesie kształtowania znaczeń.

Pełny opis:

1. Język filmu – podstawowe pojęcia

Lektura: P. Coates, Twarze i „twarzowość”, tłum. Z. Ziemann, „Kwartalnik Filmowy” 2013, nr 83-84, s. 6-35.

Filmy: Królowa Krystyna (1933), Obywatel Kane (1941), Persona (1966), Na wylot (1972), Tańczący jastrząb (1977), Niebezpieczne związki (1988), Spragnieni miłości (2000).

2. Sceny inicjalne

Filmy: Osiem i pół (1963), Lalka (1968), Trzecia część nocy (1971), Najważniejsze to kochać (1975), Panny z Wilka (1979), Sekrety i kłamstwa (1996), Przełamując fale (1996).

3. Autor w filmie

Lektura:

A. A. Laffay, Opowiadanie, świat, kino, tłum. S. Kowalski, „Pamiętnik Literacki” 1975, nr LXVI, z. 2, s. 175-209.

B. M. Haltof, O koncepcji autora w krytyce i teorii filmu, [w:] tenże, Autor i kino artystyczne. Przypadek Paula Coxa, Kraków 2001, s. 15-41.

C. J. Collet, Autor, tłum. T. Lubelski, „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 59, s. 18-23.

Filmy: Lampart (1962), Dziecko Rosemary (1968), Kobieta z prowincji (1984).

4. Forma i styl

Lektura:

A. M. Przylipiak, Kino stylu zerowego. 20 lat później, Sopot 2016, s. 81-150.

B. D. Bordwell, Tworzenie znaczenia, tłum. W. Godzic, [w:] Interpretacja dzieła filmowego. Antologia przekładów, (red.) W. Godzic, Kraków 1993, s. 13-18.

Filmy: Czarnoksiężnik z krainy Oz (1939), Spotkajmy się w St. Louis (1944).

5. Gatunek filmowy

Lektura:

A. D. Bordwell, K. Thompson, Gatunki filmowe, [w:] tychże, Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010, s. 360-381.

B. T. Elsaesser, Opowieści wściekłości i wrzasku: uwagi o rodzinnym melodramacie, tłum. S. Bobowski, „Studia Filmoznawcze” 2008, nr 29, s. 11-39.

Filmy: Wszystko, na co niebo zezwala (1955), Bonnie i Clyde (1967), Daleko od nieba (2002), Tajemnica Brokeback Mountain (2005).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.