Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do wiedzy o grach wideo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MO1-104.1/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wiedzy o grach wideo
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Obowiązkowe w II semestrze I roku studiów stacjonarnych filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pitrus
Prowadzący grup: Andrzej Pitrus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi gier wideo.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 (s. 2.115)

w nast. terminach:


Grupa 1.

05.03.

26.03.

09.04.

07.05.

14.05.

21.05.

04.06.

11.06.


Grupa druga:

06.03.

27.03.

10.04.

08.05.

15.05.

22.05.

05.06.

12.06.

Efekty kształcenia:

Student zna podstawoe pojęcia związane z grami wideo.

Student zna historię gier wideo.

Student rozpoznaje relacej między rozwojem technologii informatycznych a grami.

Student zna podstawy problematyki rynku gier wideo.

Student rozpoznaje relacje gier wideo i innych sfer kultury i sztuki.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot NIE KOŃCZY SIĘ TYPOWYM EGZAMINEM.

Studenci przygotowują projekt w małych grupach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prace będą oceniane podczas prezentacji na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Większa ich liczba stwarza konieczność wykonania dodatkowych zadań.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje materiałów, dyskusja, projekt

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający podstawy wiedzy o grach wideo.

Pełny opis:

Problemy podejmowane podczas zajęć:

Historia gier wideo

Historia gier w Polsce

Postawowe pojęcia

Uwarunkowania technologiczne

Analiza gier: critical play

Gry a rynek mediów

Związki gier z filmem

Gry a sztuka

Literatura:

Podstwowy podręcznik:

Andrzej Pitrus, Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.

Uwagi:

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 (s. 2.115)

w nast. terminach:

Grupa 1.

05.03.

26.03.

09.04.

07.05.

14.05.

21.05.

04.06.

11.06.

Grupa druga:

06.03.

27.03.

10.04.

08.05.

15.05.

22.05.

05.06.

12.06.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pitrus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi gier wideo.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 (s. 2.115)

w nast. terminach:


Grupa 1.

05.03.

26.03.

09.04.

07.05.

14.05.

21.05.

04.06.

11.06.


Grupa druga:

06.03.

27.03.

10.04.

08.05.

15.05.

22.05.

05.06.

12.06.

Efekty kształcenia:

Student zna podstawoe pojęcia związane z grami wideo.

Student zna historię gier wideo.

Student rozpoznaje relacej między rozwojem technologii informatycznych a grami.

Student zna podstawy problematyki rynku gier wideo.

Student rozpoznaje relacje gier wideo i innych sfer kultury i sztuki.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot NIE KOŃCZY SIĘ TYPOWYM EGZAMINEM.

Studenci przygotowują projekt w małych grupach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prace będą oceniane podczas prezentacji na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Większa ich liczba stwarza konieczność wykonania dodatkowych zadań.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje materiałów, dyskusja, projekt

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający podstawy wiedzy o grach wideo.

Pełny opis:

Problemy podejmowane podczas zajęć:

Historia gier wideo

Historia gier w Polsce

Postawowe pojęcia

Uwarunkowania technologiczne

Analiza gier: critical play

Gry a rynek mediów

Związki gier z filmem

Gry a sztuka

Literatura:

Podstwowy podręcznik:

Andrzej Pitrus, Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.

Uwagi:

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 (s. 2.115)

w nast. terminach:

Grupa 1.

05.03.

26.03.

09.04.

07.05.

14.05.

21.05.

04.06.

11.06.

Grupa druga:

06.03.

27.03.

10.04.

08.05.

15.05.

22.05.

05.06.

12.06.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.