Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki filmu współczesnego 1 F

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MO2-S102.1F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierunki filmu współczesnego 1 F
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Stańczyk, Miłosz Stelmach
Prowadzący grup: Marta Stańczyk, Miłosz Stelmach
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

brak

Cele kształcenia:

Celem kursu z Kierunków filmu współczesnego jest zapoznanie studentów z kinem najnowszym z lat 1980 a 2018, a także nauczenie metod analizy tych filmów, trendów i zjawisk kina współczesnego.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziejów kina najnowszego po 1981 roku; rozumie logikę procesu historycznofilmowego, w ramach którego zaistniały przedstawiane zjawiska.

Student zna najważniejsze filmy z tego okresu, fabularne, dokumentalne i animowane; zna podstawowe nurty i trendy z historii kinematografii oraz główne zjawiska z zakresu kultury filmowej.

Student umieszcza analizowane zjawiska we właściwych im kontekstach społecznych i politycznych.

Student zna najważniejsze tendencje z zakresu kina najnowszego.


Umiejętności

Student potrafi analizować, interpretować i oceniać najważniejsze filmy powstałe po 1981 roku oraz zjawiska z zakresu kultury filmowej tej epoki.

Student umie integrować wiedzę historycznofilmową z pokrewnymi dziedzinami wiedzy o kulturze.

Student umie formułować i wyrażać własne sądy na temat filmów najnowszych.

Student potrafi usytuować wybraną twórczość reżysera lub gatunek w określonym nurcie filmowym oraz poetykach autorskich.

Student potrafi przygotowywać i opracowywać rozprawy pisemne oraz wypowiedzi ustne związane z kierunkami filmu współczesnego.

Student wykorzystuje konwencje i techniki charakterystyczne dla sztuki XX i XXI wieku do opisu wzajemnego przenikania się świata kina i nowych mediów.


Kompetencje społeczne

Student docenia tradycję kina światowego i dziedzictwo kulturowe, jakie ono stanowi.

Student systematycznie uczestniczy w bieżącym życiu filmowym, w przeglądach i retrospektywach światowej kinematografii, śledzi prasę filmową i aktualne piśmiennictwo.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin:

Dwuczęściowy – pierwsza część pisemna i testowa

Do części ustnej przechodzą osoby, które otrzymają ocenę od 3,0 do 4,5

Z części ustnej będą zwolnione osoby, które otrzymały ocenę 5,0

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin, prezentacja, projekty

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład monograficzny, prezentacje, prace pisemne

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 120 godzin

Przygotowanie się do zajęć w tym lektura literatury obowiązkowej i dodatkowej: 120 godzin

Znajomość kina najnowszego: 160 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 76 godzin

Udział w egzaminie (wraz z konsultacjami po egzaminie): 4 godziny.


Łączny nakład pracy studenta wynosi 480 godzin, co odpowiada 16 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Analiza kina światowego lat 1980-2018.

Literatura:

E. Egan, The Films of Makhmalbaf, Washington 2005.

T. Elsaesser, Studying Contemporary American Film, London 2002.

A. Helman (red.), Kino gatunków, Kraków 1991.

A. Helman, 100 arcydzieł kina, Kraków 2000.

A. Helman, A. Pitrus (red.), Kino Hala Hartleya, Kraków 2007.

G. King, New Hollywood Cinema. An Introduction, New York 2002.

K. Loska (red.), Wokół kina gatunków, Kraków 2001.

K. Loska, Poetyka filmu japońskiego, Kraków 2009.

K. Loska, Tożsamość i media. O filmach Atoma Egoyana, Kraków 2006.

R. Marszałek, Filmowa pop-historia, Kraków 1990.

E. Mazierska, Człowiek wobec kultury. James Ivory i jego filmy, Warszawa 1999.

S. Neal, Contemporary Hollywood Cinema, London 1998.

A. Pitrus, K. Loska, David Cronenberg: Rozpad ciała, rozpad gatunku, Kraków 2003.

A. Pitrus, Porzucone znaczenia, Kraków 2009.

J. Płażewski, Historia filmu francuskiego, Edison Spotkania, Warszawa 1992.

S. Prince, A New Pot of Gold. Hollywood Under the Electronic Rainbow, 1980-1989, Berkeley 2000.

M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk-Słupsk 2004.

M. Radkiewicz, W poszukiwaniu sposobu ekspresji, Kraków 2001.

R. Schwartz, Neo-Noir, Lanham 2005.

R. Sklar, Movie-Made America. A Cultural History of American Movies, New York 1994.

G. Stachówna, Niedole miłowania. Ideologia i perswazja w melodramatach filmowych, Kraków 2004.

R. Syska, Poezja obrazu. Filmy Theo Angelopoulosa, Kraków 2008.

R. Syska, Zachować dystans. Filmowy świat Roberta Altmana, Kraków 2008.

E. Wiącek, Mniej uczęszczane ścieżki do raju. O filmach Jima Jarmuscha, Kraków 2001.

R. Wood, From Vietnam to Reagan… and Beyond, New York 2003.

a także artykuły i rozdziały książek dostarczone na zajęciach w wersjach PDF i papierowej, m.in.:

G. King, New Hollywood, Version II: Blockbuster and Corporate Hollywood [w:] New Hollywood Cinema, New York 2002; Th. Elsaesser, The Blockbuster as Time Machine [w:] The Persistence of Cinema, New York 2012; J. Wyatt, The Formation of the Major Independent: Miaramax, New Line and the New Hollywood [w:] S. Neale, M. Smith, Contemporary Hollywood Cinema, London 1998; Michał Lesiak, Czas superbohaterów, „Ekrany” 2015, nr 3-4, s. 24-28.; Tomasz Żaglewski, Kinowe uniwersum superbohaterów. Analiza współczesnego filmu komiksowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 15-58.; Justin S. Schumaker, Super-Intertextuaility and 21st Century Individualized Social Advocacy in Spider-Man and Kick-Ass [w:] The 21st Century Superhero: Essays on Gender, Genre and Globalization in Film, red. Richard J. Gray II, Betty Kaklamanidou, Jefferson: McFarland & Company 2011, s. 129-143; R. Syska, Split screen – historia rozbitego świata, „EKRANy 5/2013”; R. Syska, Mozaikowy ekran, czyli cyfrowy split screen, „EKRANy” 1/2014; Jonathan Rosenbaum, A Handful of World: The Films of Peter Thompson - An Introduction and Interview; Marcin Adamczak, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku; Thomas Elsaesser, European Cinema - Face to Face with Hollywood, Amsterdam University Press, Amsterdam 2005, s. 82-104; Rafe McGregor, A New/Old Ontology of Film [w:] „Film-Philosophy” 17.1 (2013); Stephen Prince, True Lies: Perceptual Realism, Digital Images, and Film Theory [w:] “Film Quarterly”, Vol. 49, No. 3 (Spring, 1996), s. 27-37; Brian McKernar, Digital Cinema, The Revolution in Cinematography, Postproduction, and Distribution, New York 2005; D.N. Rodowick, The Virtual Life of Film, Cambridge 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.