Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

New Media Art 1 - Sztuka nowych mediów 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MO3-S106.2/3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: New Media Art 1 - Sztuka nowych mediów 1
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Obowiązkowe na II roku studiów stac. II stopnia w I sem.-Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nacher
Prowadzący grup: Anna Nacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs na Pegazie: Konwersatorium - grupa nr 1
Forum kursu na Pegazie: Forum studenckie (Konwersatorium - grupa nr 1)
Forum ogłoszeń (Konwersatorium - grupa nr 1)
Dodatkowe strony WWW:

The course in English

Efekty kształcenia:

Knowledge


Student is aware of how digital media affect the changes in artistic practice


Student understands complex relationships forged between art and technology in the course of the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century.


Student understands basic concepts describing the specificity of technological art


Student understands the links between culture and technical progress


Skills


Students efficiently uses the new media’s communicational environment to find suitable information on the course’s subject matter (including social media platforms of academic value)


Student properly evaluates the quality of information available in the new media’s communicational environment


Student formulates informed critical opinions on the new media art (in discussion and and in written form)


Student can design the major retrospective of the new media art (the tendency or an artist)


Attitudes


Student understand the need for life-long learning and acquiring the current knowledge on the artistic practices in the field of new media art


Student can plan and execute the medium and long-range project assignment


Student can forge and run the efficient cooperation within a project team (of up to 5 people)


Student can use the language devoid of any signs of discrimination and violence.Wymagania wstępne:

Student efficiently employs basic concepts in the field of cultural theory, knows the main tendencies in the contemporary art, is familiar with the digital and networked communication tools, can analyze the academic texts in the field of cultural theory

Forma i warunki zaliczenia:

The pass the course the following requirements need to be fulfilled:

- Active participation in class (taking part in the plenary discussion based on the assigned readings and tasks)

- Preparation for class (reading the assigned texts, carrying out the assigned tasks, preparation for the discussion) – both individually and in a team

- Preparation and presentation of the final project (individually or in a team)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

The participation in the course will be graded based on the following criteria:


- preparation of the final project (quantitative assessment in points)


- presentation of the final project (quantitative and qualitative assessment in points and as a written report delivered after the presentation to the leader of the team by email)


- assessment of the presence in the class (2 absences in the semester are allowed)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Multimedia presentation, projects, leading text, working with a problem, discussion, case studies, lecture

Skrócony opis:

In this course, participants will explore the topic of evolution of artistic practices in the field of technological art, new media art (art using the digital and networked media) and bioart, including in the historical perspective. The main tendencies, groups and artists will be presented. Participants will also become familiar with the main centers and festivals of new media art, such as Prix Ars Electronica (Linz), TRansmediale (Berlin), WRO Bienniale, Ars Electronica Center (Linz), RIXC Centre ofr New Media Culture (Riga), FACT (Liverpool), WRO Art Center (Wrocław).

Pełny opis:

The main objective of this course is to enable participants to critically analyze multifarious relationships between art, technology (including synthetic biology and genetics) and new media.

The list of topics to develop during the course:

1. Early computer art between the U.S. and Europe

2. Generative art

3. From kinetic art to early interactive art

4.. Net.art and early art of networks

5. Tactical media and hacktivism

6. Between e-literature and expanded writing to augmented textuality and transmedia storytelling.

7. Video games as the tool of artistic practice

8. The art of expanded visuality: from praxinoscope and panoramas to mixed reality (VR and AR)

9. Art and media in public space – media facades, locative media art

10. Sound art – sound as artistic medium

11. Performing arts (drama and dance) in the augmented reality

12. The paradigm of art&science

13. Wet media? bioart and the challenges of biology and the contemporary discourse of the body.

14. “Climate art” – artistic practices and climate change

Literatura:

R. Ascott, red., Reframing Consciousness. Art, Mind, And Technology, Intellect, Exter – Portland 1999.

M. Bakke, Trans-figuracje. Sztuka i estetyka transhumanizmu, Poznań 2015,

S. Biggs, red., Remediating the Social, Bergen 2013;

A. Broeckmann, Machine Art in the Twentieth Century, Cambridge 2018

P. Brown et al. (eds), White Heat Cold Logic: British Computer Art 1960-1980, MIT Press 2009

B. da Costa, K. Philip (eds.), Tactical Biopolitics. Art, Activism, and Technoscience, The MIT Press, Cambridge-London 2008.

J. Farman (ed.), The Mobile Story. Narrative Practices with Locative Technologies, New York and London 2014;

M. Górska-Olesińska, Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy, Opole 2009,

R.W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010,

R.W. Kluszczyński, red., W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2012 (bilingual)

R.W. Kluszczyński, red. Crude Life. The Tissue Culture and Art Project (Oron Catts + Ionat Zurr), Gdańsk 2012

R.F. Malina, What is a Climate Artist? [w:] S. Kovacs, T. Munz (red.), Deep North. Transmediale parcours 2, Berlin 2009

A. Munster, An Aesthesia of Networks. Conjunctive Experience in Art and Technology, Cambridge 2013.

A. Nacher, Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Kraków 2016

Ch. Paul, Digital Art, London 2008

D. Quaranta, Beyond New Media Art, Brescia 2013

R. Riley, Tactical Media, Minneapolis – London 2009,

Ch. Salter, Entangled. Technology and the Transformation of Performance, MIT Press, Cambridge – Londyn 2010.

M. Składanek, Sztuka generatywna. Metoda i praktyki. Łódź 2018

G.D. Taylor, When the Machine Made Art. The Troubled History of Computer Art, Bloomsbury Academic 2014.

S. Wilson, Information Arts. Intersections of Art, Science and Technology, MIT Press, Cambridge – London 2002

E. Wójtowicz, Sztuka w kulturze postmedialnej, Gdańsk 2016

P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010.

P. Zawojski, Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Katowice 2015

Uwagi:

All the assigned readings will be made available digitally (as uploads to Pegaz e-learning platform). Participants need to secure their own access to the resource.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nacher
Prowadzący grup: Andrzej Pitrus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

The course in English

Efekty kształcenia:

Knowledge


Student is aware of how digital media affect the changes in artistic practice


Student understands complex relationships forged between art and technology in the course of the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century.


Student understands basic concepts describing the specificity of technological art


Student understands the links between culture and technical progress


Skills


Students efficiently uses the new media’s communicational environment to find suitable information on the course’s subject matter (including social media platforms of academic value)


Student properly evaluates the quality of information available in the new media’s communicational environment


Student formulates informed critical opinions on the new media art (in discussion and and in written form)


Student can design the major retrospective of the new media art (the tendency or an artist)


Attitudes


Student understand the need for life-long learning and acquiring the current knowledge on the artistic practices in the field of new media art


Student can plan and execute the medium and long-range project assignment


Student can forge and run the efficient cooperation within a project team (of up to 5 people)


Student can use the language devoid of any signs of discrimination and violence.Wymagania wstępne:

Student efficiently employs basic concepts in the field of cultural theory, knows the main tendencies in the contemporary art, is familiar with the digital and networked communication tools, can analyze the academic texts in the field of cultural theory

Forma i warunki zaliczenia:

The pass the course the following requirements need to be fulfilled:

- Active participation in class (taking part in the plenary discussion based on the assigned readings and tasks)

- Preparation for class (reading the assigned texts, carrying out the assigned tasks, preparation for the discussion) – both individually and in a team

- Preparation and presentation of the final project (individually or in a team)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

The participation in the course will be graded based on the following criteria:


- preparation of the final project (quantitative assessment in points)


- presentation of the final project (quantitative and qualitative assessment in points and as a written report delivered after the presentation to the leader of the team by email)


- assessment of the presence in the class (2 absences in the semester are allowed)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Multimedia presentation, projects, leading text, working with a problem, discussion, case studies, lecture

Skrócony opis:

In this course, participants will explore the topic of evolution of artistic practices in the field of technological art, new media art (art using the digital and networked media) and bioart, including in the historical perspective. The main tendencies, groups and artists will be presented. Participants will also become familiar with the main centers and festivals of new media art, such as Prix Ars Electronica (Linz), TRansmediale (Berlin), WRO Bienniale, Ars Electronica Center (Linz), RIXC Centre ofr New Media Culture (Riga), FACT (Liverpool), WRO Art Center (Wrocław).

Pełny opis:

The main objective of this course is to enable participants to critically analyze multifarious relationships between art, technology (including synthetic biology and genetics) and new media.

The list of topics to develop during the course:

1. Early computer art between the U.S. and Europe

2. Generative art

3. From kinetic art to early interactive art

4.. Net.art and early art of networks

5. Tactical media and hacktivism

6. Between e-literature and expanded writing to augmented textuality and transmedia storytelling.

7. Video games as the tool of artistic practice

8. The art of expanded visuality: from praxinoscope and panoramas to mixed reality (VR and AR)

9. Art and media in public space – media facades, locative media art

10. Sound art – sound as artistic medium

11. Performing arts (drama and dance) in the augmented reality

12. The paradigm of art&science

13. Wet media? bioart and the challenges of biology and the contemporary discourse of the body.

14. “Climate art” – artistic practices and climate change

Literatura:

R. Ascott, red., Reframing Consciousness. Art, Mind, And Technology, Intellect, Exter – Portland 1999.

M. Bakke, Trans-figuracje. Sztuka i estetyka transhumanizmu, Poznań 2015,

S. Biggs, red., Remediating the Social, Bergen 2013;

A. Broeckmann, Machine Art in the Twentieth Century, Cambridge 2018

P. Brown et al. (eds), White Heat Cold Logic: British Computer Art 1960-1980, MIT Press 2009

B. da Costa, K. Philip (eds.), Tactical Biopolitics. Art, Activism, and Technoscience, The MIT Press, Cambridge-London 2008.

J. Farman (ed.), The Mobile Story. Narrative Practices with Locative Technologies, New York and London 2014;

M. Górska-Olesińska, Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy, Opole 2009,

R.W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010,

R.W. Kluszczyński, red., W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2012 (bilingual)

R.W. Kluszczyński, red. Crude Life. The Tissue Culture and Art Project (Oron Catts + Ionat Zurr), Gdańsk 2012

R.F. Malina, What is a Climate Artist? [w:] S. Kovacs, T. Munz (red.), Deep North. Transmediale parcours 2, Berlin 2009

A. Munster, An Aesthesia of Networks. Conjunctive Experience in Art and Technology, Cambridge 2013.

A. Nacher, Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Kraków 2016

Ch. Paul, Digital Art, London 2008

D. Quaranta, Beyond New Media Art, Brescia 2013

R. Riley, Tactical Media, Minneapolis – London 2009,

Ch. Salter, Entangled. Technology and the Transformation of Performance, MIT Press, Cambridge – Londyn 2010.

M. Składanek, Sztuka generatywna. Metoda i praktyki. Łódź 2018

G.D. Taylor, When the Machine Made Art. The Troubled History of Computer Art, Bloomsbury Academic 2014.

S. Wilson, Information Arts. Intersections of Art, Science and Technology, MIT Press, Cambridge – London 2002

E. Wójtowicz, Sztuka w kulturze postmedialnej, Gdańsk 2016

P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010.

P. Zawojski, Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Katowice 2015

Uwagi:

All the assigned readings will be made available digitally (as uploads to Pegaz e-learning platform). Participants need to secure their own access to the resource.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.