Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Usługi społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.1.US Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Usługi społeczne
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Polityka społeczna, I stopnia, stacjonarne, 1 rok, sem. letni, przedmioty obowiązkowe dla 1 roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzybek
Prowadzący grup: Dariusz Grzybek, Aleksandra Jędrzejczyk-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

-

Efekty kształcenia:
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny, koniecznośc otrzymania zaliczenia z ćwiczeń

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

test pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjnaBilans punktów ECTS:

4 ECTS

- Wykład 30 h

- Ćwiczenia 15 h (w tym 2 h ćwiczeń odbywają się w terenie)

- Praca własna

*gromadzenie danych do ćwiczeń - 20 h

*przygotowanie referatu/prezentacji - 15 h

*przygotowanie projektu grupowego - 10 h

* przygotowanie do egzaminu - 10 h

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Skrócony opis:

Kurs przybliża zagadnienie usług społecznych w oparciu o nowoczesną teorię ekonomiczną. Obszerniej zostaną omówione instytucje rynku pracy, kwestie podziału dochodu, pomoc społeczna, służba zdrowia i szkolnictwo.

Pełny opis:

1. Państwo socjalne i rola usług społecznych w nowoczesnym społeczeństwie.

2. Wzrost sektora publicznego - fakty i interpretacje.

3. Podział dochodu - transfery społeczne.

4. Dystrybucja dochodu - rynek pracy, bezrobocie i polityka państwa wobec niego.

5. Pomoc społeczna i opieka nad rodziną.

6. Ekonomia opieki medycznej - porównawcza analiza systemów, system usług medycznych w Polsce.

7. Ekonomia edukacji, analiza porównawcza, system edukacji w Polsce.

8. kwestia mieszkaniowa - rola państwa, samorządów i sektora społecznego.

9. Kwestie gospodarki komunalnej i transportu lokalnego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. N. Barr, Ekonomia polityki społecznej, Poznań 2016.

2. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Współczesna ekonomika usług, Warszawa 2005.

3. B. Kożuch, Zarządzanie usługami publicznymi, Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004.

2.J. Auleytner, Instytucje polityki społecznej. Podmioty i fundusze, Warszawa 1996

3. P. H. Lindert , Growing Public. Social Spending and Economic Growth Since XVIII century, New York Cambridge 2009-2010

4. T. E. Getzen, Ekonomika zdrowia, Warszawa 2000.

5. W. Kozek, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Warszawa 2015.

6. K. Sztandar-Sztanderska, Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu, Warszawa 2016.

7. M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne procesie przemian systemowych w Polsce, Warszawa 2002.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.