Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.1.WdPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do polityki społecznej
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Polityka społeczna, I stopnia, stacjonarne, 1 rok, sem. zimowy, przedmioty obowiązkowe dla 1 roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Koba
Prowadzący grup: Bożena Freund, Laura Koba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

1. Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu wybranych aspektów działania służb publicznych oraz prywatnych na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i jej poszczególnych członków.

2. Kształtowania postawy aktywnej przyszłego funkcjonariusza publicznego, pracownika, działacza ngo oraz badacza naukowego

3. Diagnozowania problemów społecznych oraz projektowania rozwiązań problemów społecznych.


Efekty kształcenia:

Student:

1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu polityki społecznej w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

2. Opisuje, analizuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w obszarze polityki społecznej

3. Organizuje i kieruje pracą organizacji i instytucji polityki społecznej

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie ćwiczeń jako warunek przystąpienia do egzaminu

aktywny udział w zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

5 punktów

Skrócony opis:

1. Polityka Społeczna jako nauka interdyscyplinarna

2. Zakres tematyczny

3. Cele polityki społecznej

4. Instytucje odpowiedzialne za realizację zadań polityki społecznej;

5. Aktywność obywateli w kierunku odpowiedzialności za siebie i innych

Pełny opis:

1. Geneza polityki społecznej

2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z polityką społeczną

3. Sfery działania polityki społecznej - praca, warunki bytowe, ład społeczny, kultura

4. Edukacja jako warunek dobrze funkcjonującej polityki społecznej

5. Instytucje realizujące zadania polityki społecznej

6. Kompetencje osób zajmujących się polityką społeczną

7. Omówienie wybranych zagadnień z polityki społecznej, np. wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego

8. Odpowiedzialność czy roszczenie

9. Europejski model polityki społecznej

Literatura:

Obowiązkowa

Filrit-Fesnak Grażyna, Szylko-Skoczny Małgorzata (red.), Polityka Społeczna, PWN, Warszawa 2012.

Auleytner Julian, Głąbicka Katarzyna, Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, PWST, TWP, Warszawa 2000.

Dodatkowa

Auleytner Julian, Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Warszawa 2005.

Szarfenberg Ryszard, Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2008.

Zamorska Katarzyna, Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.