Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.2.1.MPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa polityka społeczna
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurkiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Kurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy przez studentów z zakresu wybranych problemów międzynarodowej polityki społecznej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

rozumie procesy zachodzące w międzynarodowej polityki społecznej

zna podmioty i problemy międzynarodowej polityki społecznej


Umiejętności:


analizuje elementy i relacje zachodzące pomiędzy podmiotami i procesami międzynarodowej polityki społecznej

interpretuje wybrane zagadnienia związane z międzynarodową polityką społecznąWymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu polityki społecznej .

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny –dwa lub trzy pytania

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

sprawdzenie wiedzy- wypowiedź ustna

sprawdzenie umiejętności- wypowiedź ustna

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

3

Pełny opis:

1.Polityka społeczna i międzynarodowa polityka społeczna – opis wprowadzający, siatka pojęciowa.

2.Modele międzynarodowej polityki społecznej.

3.Główne problemy międzynarodowej polityki społecznej .

4.Podmioty międzynarodowej polityki społecznej.

5. Formy współpracy w międzynarodowe polityce społecznej.

6.Bieda i ubóstwo w międzynarodowej polityce społecznej

7.Nierówności społecznych w międzynarodowej polityce społecznej .

8.Procesy migracyjne

9. Proces globalizacji

10. Problemy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

11. Działalność wybranych agend ONZ.

12. Bank Światowy i MFW.

Literatura:

1.Balcerzak-Paradowska B., Rączaszek A. (red.), Międzynarodowa polityka społeczna. Aspekty porównawcze, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa-Katowice 2010

2.Orczyk J., (red.), Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012

Czasopisma: „Polityka Społeczna”, „Problemy Polityki Społecznej”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.