Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w sferze publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.1.EwSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w sferze publicznej
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurkiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Kurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celami zajęć jest poznanie przez studentów podstawowych pojęć z zakresu etyki. Zaprezentowanie roli etyki w sferze publicznej.

Przedstawienie standardów etycznych pracowników sfery publicznej,

Nabycie umiejętności rozpoznawania postaw nieetycznych w sferze publicznej.

Efekty kształcenia:

Student rozpoznaje podstawowe pojęcia z zakresu etyki sfery publicznej. Umie wyjaśnić i określić znaczenie podstawowych standardów i zasad jaki winien kierować się funkcjonariusz służb publicznych. Rozpoznaje pola zagrożeń i zjawisk patologicznych w służbie publicznej. Określa rolę i znaczenie kodeksów etycznych oraz umie porównać ich treść i znaczenie.

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw zarządzania publicznego

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie ustne max 2 pytania

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza : odpowiedz ustna

umiejętności: odpowiedz ustna

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

metody podające- wykład informacyjny, metody problemowe, aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

2

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie publiczne, rok 1

Pełny opis:

1. Pojęcie etyka.

2. Etyka w polityce i administracji publicznej.

3. Etyka sektora obywatelskiego.

4. Relacje pomiędzy sektorami w zakresie standardów etycznych

5. Dysfunkcję w sferze publicznej oraz sposoby ich ograniczania.

6. Prawne i instytucjonalne narzędzia przeciwdziałania patologiom i

dysfunkcjom w administracji publicznej

7 Społeczne narzędzia przeciwdziałania patologiom.

Literatura:

W. Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność , PWN, Warszawa 2012

J. Itrich-Drabarek Etyka sfery publicznej Wydawca: Elipsa 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.