Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Myślenie i działanie kreatywne [moduł: Przywództwo i zmiana w organizacji]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.3.MiDK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Myślenie i działanie kreatywne [moduł: Przywództwo i zmiana w organizacji]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Marzec
Prowadzący grup: Małgorzata Marzec, Maria Słuszko-Ciapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z pojęciem kreatywności (kreatywnego myślenia oraz kreatywnego myślenia w procesie identyfikowania i rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji oraz formułowa argumentów). Po zajęciach student powinien nabyć umiejętność prezentacji własnych poglądów, kreatywnego podejścia do problemów, współpracy w grupie oraz argumentowania swoich poglądów i otwartości na pomysły innych osób.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs zarządzania, psychologii

Forma i warunki zaliczenia:

Czynne uczestnictwo w zajęciach.

Stałe rozwiązywanie zadań, udział w grach i projektach w czasie ćwiczeń.

Przygotowanie i prezentacja projektu opracowanego w grupach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Stałe sprawdzanie zaangażowania w zadania przekazywane do realizacji

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

3,0

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

1. Kreatywność - wprowadzenie do problematyki.

2. Twórczość a kreatywność, cechy twórczego myślenia.

3. Rodzaje inteligencji i ich rola w myśleniu twórczym.

4. Trening kreatywności.

5. Strategie rozwoju kreatywności.

6. Techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów

- trening twórczości – rozgrzewki umysłowe sprzyjające płynności, giętkości oraz oryginalności myślenia

- techniki oparte na procesie abstrahowania

- techniki oparte na procesie dokonywania skojarzeń

- techniki oparte na procesie myślenia przez analogię

- techniki oparte na procesie dokonywania transformacji

7. Prezentacja projektów własnych z wykorzystaniem technik twórczego myślenia.
Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem kreatywności i twórczości. Zajęcia będę realizowane w formie ćwiczeń praktycznych, których celem będzie nabycie przez uczestników umiejętności schematycznego myślenia i działania oraz twórczego działania w sytuacjach nowych, trudnych i konfliktowych oraz do rozbudzenia potrzeby twórczego myślenia.

Literatura:

Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A, Szymura B. (2005), Trening twórczości, GWP, Gdańsk.

Szmidt K.J Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów i trenerów grupowych

Biela A. Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie,

Literatura wskazywana na zajęciach.

Uwagi:

Czynne uczestnictwo w zajęciach jest koniecznym warunkiem zaliczeni kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Marzec
Prowadzący grup: Bożena Freund, Małgorzata Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z pojęciem kreatywności (kreatywnego myślenia oraz kreatywnego myślenia w procesie identyfikowania i rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji oraz formułowa argumentów). Po zajęciach student powinien nabyć umiejętność prezentacji własnych poglądów, kreatywnego podejścia do problemów, współpracy w grupie oraz argumentowania swoich poglądów i otwartości na pomysły innych osób.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs zarządzania, psychologii

Forma i warunki zaliczenia:

Czynne uczestnictwo w zajęciach.

Stałe rozwiązywanie zadań, udział w grach i projektach w czasie ćwiczeń.

Przygotowanie i prezentacja projektu opracowanego w grupach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Stałe sprawdzanie zaangażowania w zadania przekazywane do realizacji

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

3,0

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

1. Kreatywność - wprowadzenie do problematyki.

2. Twórczość a kreatywność, cechy twórczego myślenia.

3. Rodzaje inteligencji i ich rola w myśleniu twórczym.

4. Trening kreatywności.

5. Strategie rozwoju kreatywności.

6. Techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów

- trening twórczości – rozgrzewki umysłowe sprzyjające płynności, giętkości oraz oryginalności myślenia

- techniki oparte na procesie abstrahowania

- techniki oparte na procesie dokonywania skojarzeń

- techniki oparte na procesie myślenia przez analogię

- techniki oparte na procesie dokonywania transformacji

7. Prezentacja projektów własnych z wykorzystaniem technik twórczego myślenia.
Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem kreatywności i twórczości. Zajęcia będę realizowane w formie ćwiczeń praktycznych, których celem będzie nabycie przez uczestników umiejętności schematycznego myślenia i działania oraz twórczego działania w sytuacjach nowych, trudnych i konfliktowych oraz do rozbudzenia potrzeby twórczego myślenia.

Literatura:

Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A, Szymura B. (2005), Trening twórczości, GWP, Gdańsk.

Szmidt K.J Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów i trenerów grupowych

Biela A. Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie,

Literatura wskazywana na zajęciach.

Uwagi:

Czynne uczestnictwo w zajęciach jest koniecznym warunkiem zaliczeni kursu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.