Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość publiczna [moduł: Innowacje w zarządzaniu publicznym]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.3.PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość publiczna [moduł: Innowacje w zarządzaniu publicznym]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Peter-Bombik
Prowadzący grup: Katarzyna Peter-Bombik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawowymi koncepcjami przedsiębiorczości w sektorze publicznym.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości publicznej.ZPU_K1_W09

Student potrafi: innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w sektorze publicznym.ZPU_K1_U10

Student jest gotów do: przedsiębiorczego działania.ZPU_K1_K04

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

zaliczenie na podstawie pracy pisemnej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin: test jednokrotnego wyboru, min 51% pkt.

zaliczenie: na podstawie znajomości literatury omawianej na ćwiczeniach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analizaprzypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

2 pkt ECTS (60h)

15h wykład

15h ćwiczenia

30h studia literaturowe

Skrócony opis:

1) Istota i rodzaje przedsiębiorczości.

2) Znaczenie przedsiębiorczości w gospodarce i sektorze publicznym.

3) Przedsiębiorczość publiczna.

4) Metody zarządzania wspierające przedsiębiorczość publiczną.

5) Przedsiębiorczość w jednostkach sektora publicznego

Pełny opis:

1) Istota i rodzaje przedsiębiorczości.

2) Znaczenie przedsiębiorczości w gospodarce i sektorze publicznym.

3) Przedsiębiorczość publiczna.

4) Metody zarządzania wspierające przedsiębiorczość publiczną.

5) Przedsiębiorczość w jednostkach sektora publicznego

Literatura:

D.Osborne, T.Gaebler "Rządzić inaczej" [dowolne wydanie]

teksty analizowane na ćwiczeniach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.