Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia Internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-AINT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia Internetu
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-2SO
stacjonarne II stopnia, rok 2, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwiński
Prowadzący grup: Piotr Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna kulturowe uwarunkowania działań społecznych w Internecie (K_W11++)

– zna antropologiczne mechanizmy powstawania kultury symbolicznej (K_W07+)


Umiejętności:

– student potrafi określić kulturową specyfikę przekazu internetowego (K_U11++)

– potrafi dokonać semiotycznej analizy przekazu symbolicznego i zapisać wynik analizy w formie reprezentacji wiedzy (K_U09+)

– potrafi zastosować rozumienie filozoficznych, psycholingwistycznych i kulturowych uwarunkowań procesów komunikacji we współczesnym świecie do optymalizacji procesu powstawania aplikacji internetowych (K_U12+)


Kompetencje społeczne:

– student potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_K01+)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu końcowego/przygotowanie prezentacji/napisanie eseju.

Warunki zaliczenia przedmiotu oraz kryteria oceny podawane na początku zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wybór: 1. Egzamin ustny – 3 pytania z 50 znanych; 2. Napisanie eseju 10-stronicowego na uzgodniony temat; 3. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 20-minutowej na uzgodniony temat.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, Internet

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Analiza treści wykładu: 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu lub napisanie eseju lub przygotowanie prezentacji: 10 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Pełny opis:

1. Wstęp – kultura Internetu – Internet w kulturze

2. Komunikacja w Internecie

3. Etykieta internetowa i trolling

4. Blogosfera

5. Pornografia

6. Śmierć w sieci

7. Grupy destrukcyjne w sieci

8. Recycling

9. Religie w Internecie

10. Cyberlegendy

11. Grywalizacja

12. Świat bez Internetu?

13. Religie w sieci

Literatura:

Castells Manuell, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.

Kamińska M., Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2011.

J. Mucha (red.), Nie tylko Internet, Nomos, Kraków 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.