Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacja komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-ANIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja komputerowa
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stancjonarne I stopnia, rok 2, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kawa
Prowadzący grup: Rafał Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawowe pojęcia z zakresu ogólnej animacji i w szczególności animacji komputerowej (K_W11++, K_W12+++)

– posiada podstawową wiedzę o komputerowych rzutowaniach, obsłudze modeli oświetlenia, cieniowania i teksturowania (K_W11++, K_W12+++)

– zna idee podstawowych algorytmów renderingu (K_W11++, K_W12+++, K_W13+)


Umiejętności:

– potrafi posługiwać się w stopniu podstawowym programami do modelowania geometrycznego, animacji rysunkowej i rzeczywistej (K_U13+)

– potrafi wykonać kilkuminutową komputerową animację rysunkową (K_U13+++)

– potrafi wykonać kilkudziesięciosekundową animację trójwymiarową (K_U13+)Wymagania wstępne:

Poprzedzający przedmiot „Grafika komputerowa”, podstawowe wiadomości z matematyki (geometria 3D, transformacje afiniczne, trygonometria, rachunek na wektorach), fizyki (w szczególności mechanika, dynamika oraz optyka)

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot zaliczany poprzez ocenę z ćwiczeń (50% całości oceny) oraz (pozostałe 50% oceny) na podstawie przygotowanego przez studenta referatu dotyczącego wybranego zagadnienia szczegółowego.

Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny podawane na początku zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wszechstronna (scenariuszowa, wykonawcza, trudnościowa, estetyczna) ocena uzgodnionego projektu oraz ocena referatu pod względem merytorycznym i prezentacyjnym.

Metody dydaktyczne:

• wykład prowadzony z wykorzystaniem slajdów,

• pokazy przykładowych animacji,

• referaty opracowywane przez słuchaczy,

• ćwiczenia laboratoryjne

• konsultacje (1,5 godz. tygodniowo)


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 30 godz.

Przygotowanie grupowego referatu: 15 godz.

Wykonanie projektu zaliczeniowego: 35 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 110 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.


Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia:

• zasady animacji (klasycznej i komputerowej)

• metody oświetlenia, ich zastosowanie i wykorzystanie w praktyce

• metody renderingu (śledzenie promieni, metoda energetyczna)

• generowanie i wykorzystanie krzywych i powierzchni parametrycznych (Beziera, B spline, NURBS)

• animacja proceduralna

• metody i algorytmy wykrywania kolizji oraz ich zastosowania

• systemy cząstek, kinematyka prosta i odwrotna

• modele hierarchiczne w animacji

• animacja z użyciem Adobe Flash, modelowanie i animacja z użyciem pakietu Maxon Cinema 4D

Literatura:

Foley, van Damm, Wprowadzenie do grafiki komputerowej

Rick Parent, Animacja komputerowa, Algorytmy i techniki

Filmy, slajdy, animacje i programy wykładowcy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.