Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy i struktury danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-ASD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy i struktury danych
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stacjonarne I stopnia, rok 2, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulig
Prowadzący grup: Anna Kulig, Tomasz Służalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna klasyfikację typów i struktur danych (K_W03+++)

– zna pojęcia złożoności obliczeniowej i klasyfikację złożonościową problemów (K_W03+++, K_W04+++)

– zna elementarne i zaawansowane algorytmy sortowania (K_W03+++, K_W04+++, K_W07+)

– zna różnorodne reprezentacje i algorytmy listowe i kolejkowe (K_W03+++, K_W04+++)

– zna podstawy implementacji struktur drzewiastych wraz z elementarnymi algorytmami (K_W03+++)

– zna podstawy implementacji grafów wraz z elementarnymi algorytmami (K_W03+++)


Umiejętności:

– student posługuje się swobodnie pojęciami złożoności obliczeniowej i klasyfikacją złożonościową problemów (K_U03++)

– potrafi implementować różnorodne reprezentacje i algorytmy listowe i kolejkowe (K_U03++)

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów: wstęp do informatyki, wprowadzenie do programowania

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia całego przedmiotu konieczne jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu testowego.

Ćwiczenia (laboratorium) zaliczane są na podstawie obowiązkowych sprawdzianów.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny podawane na początku zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany konieczne do zaliczenia ćwiczeń i egzamin testowy konieczny do zaliczenia wykładu.


Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład.

Praca w laboratorium i sprawdziany umiejętności.

Konsultacje.


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Przygotowania do sprawdzianów: 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 110 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Pełny opis:

• Klasyfikacja typów danych

• Abstrakcyjne i implementacyjne typy danych

• Jakość algorytmów

• Złożoność obliczeniowa

• Typowe złożoności obliczeniowe

• Klasy złożoności problemów

• Algorytmy sortowania wewnętrznego i zewnętrznego

• Listy, implementacja wskaźnikowa i kursorowa list

• Kolejkowe struktury danych

• Kolejki LIFO i FIFO

• Drzewa, porządki w drzewie, sposoby implementacji drzew

• Algorytmy przeszukiwania drzew i grafów

• Sposoby implementacji grafów

• Algorytmy przeglądania grafu

• Wybrane algorytmy grafowe

Literatura:

Elektroniczny skrypt autorstwa wykładowcy, dostępny w Internecie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.