Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza semantyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-ASEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza semantyczna
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-123-0-UD-4
stacjonarne II stopnia, rok 1, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Lubaszewski
Prowadzący grup: Wiesław Lubaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawowe metody analizy semantycznej (K_W03++)


Umiejętności:

– student umie zinterpretować pole skojarzeniowe (K_U03++)

– umie rozpoznać stereotyp semantyczny związany z obiektem symbolicznym (K_U03++)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie zadanych analiz i eksperymentów

Zaliczenie projektu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– Egzamin ustny po zaliczeniu projektuMetody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem multimediów i prezentacja algorytmów on-line.

Student na podstawie wykładu wykonuje samodzielnie analizy i eksperymenty.


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 15 godz.

Analiza treści wykładu: 15 godz.

Wykonanie zadanych analiz i eksperymentów: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Pole skojarzeniowe – model psycholingwistyczny (naturalny)

Pole skojarzeniowe – model tekstowy (lista skojarzeniowa)

Pole semantyczne – model relacyjny

Stereotyp semantyczny

Syntetyczny i analityczny model stereotypu

Podstawowe zależności pomiędzy stereotypami: zagnieżdżenie, przyczyna – skutek, przeciwstawność

Perspektywy semantyczne

Literatura:

G. A. Miller, P. N. Johnson Baird, Language and Perception, Cambridge Uiversity Press, 1976.

D. Massaro, Experimental Psychology and Information Processing, Rand McNaully, 1975.

J. Lyons, Semantyka, PWN, 1981.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Lubaszewski
Prowadzący grup: Wiesław Lubaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pełny opis:

Pole skojarzeniowe – model psycholingwistyczny (naturalny)

Pole skojarzeniowe – model tekstowy (lista skojarzeniowa)

Pole semantyczne – model relacyjny

Stereotyp semantyczny

Syntetyczny i analityczny model stereotypu

Podstawowe zależności pomiędzy stereotypami: zagnieżdżenie, przyczyna – skutek, przeciwstawność

Perspektywy semantyczne

Literatura:

G. A. Miller, P. N. Johnson Baird, Language and Perception, Cambridge Uiversity Press, 1976.

D. Massaro, Experimental Psychology and Information Processing, Rand McNaully, 1975.

J. Lyons, Semantyka, PWN, 1981.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.