Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza semantyczna - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-ASEMp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza semantyczna - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-123-0-UD-4
stacjonarne II stopnia, rok 1, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Lubaszewski
Prowadzący grup: Wiesław Lubaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawowe metody analizy semantycznej (K_W03++)


Umiejętności:

– student umie zinterpretować pole skojarzeniowe (K_U03++)

– umie rozpoznać stereotyp semantyczny związany z obiektem symbolicznym (K_U03++)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Poprawne przeprowadzenie wszystkich czynności opisanych w treści modułu kształcenia.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Sposób oceny przedstawiany na początku zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Analiza pracy studenta;

Pytania sprawdzające;

Dyskusja.


Metody dydaktyczne:

– Eksperyment przeprowadzony za pomocą specjalistycznego oprogramowania wykonanego w KLK

– Analiza danych z eksperymentu

– Formalny opis wyników analizy

– Konsultacje


Bilans punktów ECTS:

Konsultacje: 2 godz.

Eksperymentalna budowa pola skojarzeniowego: 2 godz.

Analiza relacyjna skojarzeń: 30 godz.

Wyróżnienie stereotypów semantycznych: 25 godz.

Analiza zależności pomiędzy stereotypami: 30 godz.

Opis analityczny stereotypu głównego: 40 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 129 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS


Pełny opis:

Wybór analizowanego obiektu

Student dokonuje samodzielnej analizy i opisu wybranego obiektu symbolicznego. Analiza obejmuje następujące kroki:

– Eksperymentalna budowa pola skojarzeniowego dla wybranego obiektu – w eksperymencie uczestniczy cały rok

– Analiza relacyjna skojarzeń

– Wyróżnienie stereotypów semantycznych wchodzących w skład pola skojarzeniowego

– Analiza zależności pomiędzy stereotypami

– Opis analityczny stereotypu głównego

Literatura:

G. A. Miller, P. N. Johnson Baird, Language and Perception, Cambridge Uiversity Press, 1976.

D. Massaro, Experimental Psychology and Information Processing, Rand McNaully, 1975.

J. Lyons, Semantyka, PWN, 1981.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Lubaszewski
Prowadzący grup: Wiesław Lubaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wybór analizowanego obiektu

Student dokonuje samodzielnej analizy i opisu wybranego obiektu symbolicznego. Analiza obejmuje następujące kroki:

– Eksperymentalna budowa pola skojarzeniowego dla wybranego obiektu – w eksperymencie uczestniczy cały rok

– Analiza relacyjna skojarzeń

– Wyróżnienie stereotypów semantycznych wchodzących w skład pola skojarzeniowego

– Analiza zależności pomiędzy stereotypami

– Opis analityczny stereotypu głównego

Literatura:

G. A. Miller, P. N. Johnson Baird, Language and Perception, Cambridge Uiversity Press, 1976.

D. Massaro, Experimental Psychology and Information Processing, Rand McNaully, 1975.

J. Lyons, Semantyka, PWN, 1981.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.