Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych 2 - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-BD2p Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bazy danych 2 - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stacjonarne I stopnia, rok 2, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wójtowicz
Prowadzący grup: Wojciech Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna problematykę baz danych i zasady projektowania baz danych w podejściu strukturalnym (K_W07++)

– student rozumie podstawy języka SQL (K_W07+)


Umiejętności:

– student posiada umiejętność sporządzania i interpretacji konceptualnych oraz relacyjnych schematów bazy danych, umiejętność przekształcania modelu konceptualnego do relacyjnego i zaimplementowania powyższego modelu (K_U06+++)

– potrafi zaprojektować prosty system bazodanowy oparty na modelu relacyjnym (K_U06+++)

– umie optymalizować schematy relacji (K_U06++)


Kompetencje społeczne:

– student potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_K01+++)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Projekt zaliczeniowy w postaci:

– dokumentacji procesu projektowania aplikacji bazodanowej

– projekt aplikacji bazodanowej

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Binarne:

– poprawnie opracowany każdy z modeli aplikacji

bazodanowej (DFD, DD, ERD, Model relacyjny,

znormalizowany model relacyjny, kwerendy SQL)

– poprawnie działająca aplikacja bazodanowa oparta na

wypracowanym modelu koncepcyjnym

Jakościowe:

– kompletna i spójna dokumentacja projektowa

– złożoność zaprojektowanej aplikacji w wymiarze

dynamicznym i statycznym

– skuteczność zaaplikowania w modelu wytycznych

projektowych prowadzącego

Kryteria oceny podawane przed przystąpieniem studentów do realizacji projektu.


Metody dydaktyczne:

Samodzielna praca studentów.

Konsultacje grupowe i indywidualne oraz sprawdzanie postępów w przygotowywaniu projektu.


Bilans punktów ECTS:

Opracowanie wizji aplikacji: 10 godz.

Analiza wymagań (URD): 20 godz.

Opracowanie modelu konceptualnego (dynamicznego i statycznego): 40 godz.

Opracowanie modelu relacyjnego: 30 godz.

Optymalizacja modelu: 10 godz.

Opracowanie kwerend inicjalizujących bazę danych: 10 godz.

Kompletacja i uzgodnienie dokumentacji projektowej: 5 godz.

Obrona projektu: 2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 127 godz., co odpowiada 5 pkt. ECTS.


Pełny opis:

Zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od postawienia problemu (analizy potrzeb), poprzez przedstawienie zasad modelowania strukturalnego danych (ERD), aż po opracowanie modelu relacyjnego bazy oraz działań związanych z jego optymalizacją (normalizacją). Finalnym produktem projektu jest zestaw kwerend SQL gotowych do zainicjowania bazy danych zaprojektowanej aplikacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• J.D. Ullman, J. Widom, „Podstawowy wykład z systemów baz danych”, WNT 2000.

Literatura uzupełniająca:

• H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, „Implementacja systemów baz danych”, WNT 2003.

• Luke Welling, Laura Thomson, „MySQL. Podstawy”, Helion 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.