Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokument hipertekstowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-DHIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokument hipertekstowy
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: stacjonarne I stopnia, rok 1, sem zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wójtowicz, Krzysztof Wróbel
Prowadzący grup: Wojciech Wójtowicz, Krzysztof Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna język HTML i zasady tworzenia stron (K_W06+, K_W08+++, K_W09+)

– zna i rozróżnia dialekty języka HTML (K_W08++)

– zna język CSS (K_W08++)

– zna język JavaScript oraz bibliotekę jQuery (K_W08++)


Umiejętności:

– student umie utworzyć poprawną składniowo stronę HTML (K_U07++)

– potrafi sformatować stronę HTML za pomocą stylu CSS (K_U07+++)

– potrafi utworzyć dynamiczne elementy HTML za pomocą języka JavaScript z wykorzystaniem biblioteki jQuery (K_U07+++)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:


 • Wszystkie zadania laboratoryjne oraz domowe muszą być realizowane samodzielnie.

 • Z laboratorium uzyskuje się ocenę na podstawie zatwierdzenia poszczególnych projektów cząstkowych (zwykle w postaci całych stron internetowych lub ich części).

 • Projekty cząstkowe nie będą oceniane (w rozumieniu skali ocen). Student otrzyma natomiast „+”, jeśli określony projekt cząstkowy będzie spełniał założenia podane na początku zajęć, oraz projekt będzie samodzielny.

 • Dodatkowo w trakcie zajęć będą kolokwia w postaci testów sprawdzających wiedzę lub testów praktycznych. Kolokwia będą oceniane (w skali ocen).

 • A zatem podstawą oceny pracy studenta będzie suma plusów, oceny z kolokwiów oraz obecność zgodna z regulaminem UJ.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prowadzący sprawdza zrealizowanie zadań laboratoryjnych oraz prac domowych. Co najmniej 2 kolokwia w trakcie zajęć.

Metody dydaktyczne: • praca w laboratorium (1,5 godziny zegarowej w tygodniu, 15 tygodni)

 • projekty cząstkowe, sprawdzające znajomość konkretnych zagadnień

 • konsultacje regularne (1,5 godziny zegarowej w tygodniu, 15 tygodni)Bilans punktów ECTS:

Udział w laboratorium: 30 godz.

Przygotowanie do udziału w laboratorium: 50 godz.

Praca nad zadaniami domowymi: 20 godz.

Konsultacje: 3 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 103 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS


Pełny opis:

 1. Technologie internetowe — rola języków HTML, CSS i JS.
 2. Standardy HTML — HTML 4.01, XHTML 1.0, HTML5 — historia, porównanie i stan aktualny.
 3. Budowa elementów HTML i struktura dokumentu hipertekstowego.
 4. Poprawność składniowa HTML — standardy sieciowe.
 5. Znaczniki HTML:
  • Podstawowe znaczniki dokumentu hipertekstowego: <html>, <head>, <body>, <title>, <meta>, <style>, <script>, <base>, <link> oraz deklaracja 'DOCTYPE'.
  • Struktura tekstu: akapit <p>, nagłówki <h1>…<h6>, listy uporządkowane <ol> (<li>), listy nieuporządkowane <ul> (<li>), lista opisów <dl> (<dt>, <dd>), cytat blokowy <blockquote>, cytat liniowy <q>, tekst preformatowany <pre>, przełamanie linii <br>, linia <hr>, skrótowiec <abbr>, „mały druk” <small>, tytuł lub autor dzieła <cite>.
  • Linki <a>.
  • Tabele <table> (<caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <tr>, <th>, <td>)
  • Formatowanie i wyróżnianie: <b>, <i>, <em>, <strong>, <small>, <code>.
  • Grafiki, media, osadzanie dokumentów: <img>, <figure>, <figcaption>, <video>, <audio>, <embed>, <object>, <area>, <iframe>.
  • Elementy: <div>, <span>.
  • Sekcje treści: <main>, <header>, <footer>, <article>, <section>, <nav>, <aside>, <address>.
  • Formularze: <form>, <fieldset>, <legend>, <label>, <input>, <button>, <select>, <option>, <textarea>.
 6. Pliki składające się na statyczny serwis internetowy — *.html, *.css, *.js. Osadzanie CSS i JS w stronach internetowych.
 7. Projektowanie układu treści w oparciu o sekcje HTML5 (wpływające na outline dokumentu i nie tylko).
 8. Zastosowanie kaskadowości CSS w dokumentach hipertekstowych — identyfikatory i klasy arkuszy stylów.
 9. Formatowanie bloków treści w oparciu o CSS.
 10. Formatowanie treści — kolorystyka i typografia w CSS.
 11. Tworzenie reponsywnych układów strony (metoda Responsive Web Design oraz Mobile First).
 12. Zastosowanie skryptów JavaScript w dokumentach hipertekstowych.
 13. Dostępność serwisu internetowego — wprowadzenie do problematyki.
 14. Badanie dostępności serwisu internetowego dla użytkowników niepełnosprawnych.
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wójtowicz, Krzysztof Wróbel
Prowadzący grup: Wojciech Wójtowicz, Krzysztof Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

 1. Technologie internetowe — rola języków HTML, CSS i JS.
 2. Standardy HTML — HTML 4.01, XHTML 1.0, HTML5 — historia, porównanie i stan aktualny.
 3. Budowa elementów HTML i struktura dokumentu hipertekstowego.
 4. Poprawność składniowa HTML — standardy sieciowe.
 5. Znaczniki HTML:
  • Podstawowe znaczniki dokumentu hipertekstowego: <html>, <head>, <body>, <title>, <meta>, <style>, <script>, <base>, <link> oraz deklaracja 'DOCTYPE'.
  • Struktura tekstu: akapit <p>, nagłówki <h1>…<h6>, listy uporządkowane <ol> (<li>), listy nieuporządkowane <ul> (<li>), lista opisów <dl> (<dt>, <dd>), cytat blokowy <blockquote>, cytat liniowy <q>, tekst preformatowany <pre>, przełamanie linii <br>, linia <hr>, skrótowiec <abbr>, „mały druk” <small>, tytuł lub autor dzieła <cite>.
  • Linki <a>.
  • Tabele <table> (<caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <tr>, <th>, <td>)
  • Formatowanie i wyróżnianie: <b>, <i>, <em>, <strong>, <small>, <code>.
  • Grafiki, media, osadzanie dokumentów: <img>, <figure>, <figcaption>, <video>, <audio>, <embed>, <object>, <area>, <iframe>.
  • Elementy: <div>, <span>.
  • Sekcje treści: <main>, <header>, <footer>, <article>, <section>, <nav>, <aside>, <address>.
  • Formularze: <form>, <fieldset>, <legend>, <label>, <input>, <button>, <select>, <option>, <textarea>.
 6. Pliki składające się na statyczny serwis internetowy — *.html, *.css, *.js. Osadzanie CSS i JS w stronach internetowych.
 7. Projektowanie układu treści w oparciu o sekcje HTML5 (wpływające na outline dokumentu i nie tylko).
 8. Zastosowanie kaskadowości CSS w dokumentach hipertekstowych — identyfikatory i klasy arkuszy stylów.
 9. Formatowanie bloków treści w oparciu o CSS.
 10. Formatowanie treści — kolorystyka i typografia w CSS.
 11. Tworzenie reponsywnych układów strony (metoda Responsive Web Design oraz Mobile First).
 12. Zastosowanie skryptów JavaScript w dokumentach hipertekstowych.
 13. Dostępność serwisu internetowego — wprowadzenie do problematyki.
 14. Badanie dostępności serwisu internetowego dla użytkowników niepełnosprawnych.
Literatura:

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.