Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

E-learning

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-EL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-learning
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-123-0-UD-4
stacjonarne II stopnia, rok 1, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wójtowicz
Prowadzący grup: Wojciech Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych (Moodle) (K_W13+++)


Umiejętności:

– student potrafi projektować kursy e-learningowe (K_U06+++, K_W13+++)

– posiada umiejętność realizacji zadań projektowych (K_U06+)


Kompetencje społeczne:

– student potrafi określić priorytety służące realizacji zadań projektowych oraz wytyczyć kolejne etapy pracy (K_K03+)

– potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_K01+++)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na koniec semestru na podstawie oceny za:

• referat dotyczący problematyki projektowania kursów e-learning (jeden w semestrze),

• bieżące postępy zespołów projektowych (ocenianie ciągłe),

• kurs powstały w wyniku pracy zespołu projektowego (jeden na zespół projektowy),

• aktywność studentów w toku zajęć (ocenianie ciągłe).

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– samodzielnie wykonana praca w obrębie zespołu projektowego

– samodzielnie przygotowanie referatu i jego prezentacja

Kryteria oceny podawane na początku zajęć.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Praca w laboratorium komputerowym, 30 godz.

Konsultacje, 2 godz. tygodniowo w semestrze


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje treści merytoryczne w zakresie:

• instalacja i konfiguracja środowiska e-learningowego,

• tworzenie kategorii kursów i samych kursów,

• opracowywanie treści statycznych kursów,

• przygotowywanie treści interaktywnych kursów,

• projektowanie treści kooperacyjnych kursów,

• projektowanie widoku podstawowego dla kursantów,

• przegląd możliwości funkcjonalnych platformy e-learningowej adresowanych do prowadzącego kurs,

• możliwości rozszerzenia zakresu funkcjonalnego platformy e-learningowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. William H. Rice, Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9, Helion 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Jason Cole, Helen Foster, Using Moodle. Teaching with the Popular Open Source CMS, O’Reilly 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wójtowicz
Prowadzący grup: Wojciech Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Przedmiot obejmuje treści merytoryczne w zakresie:

• instalacja i konfiguracja środowiska e-learningowego,

• tworzenie kategorii kursów i samych kursów,

• opracowywanie treści statycznych kursów,

• przygotowywanie treści interaktywnych kursów,

• projektowanie treści kooperacyjnych kursów,

• projektowanie widoku podstawowego dla kursantów,

• przegląd możliwości funkcjonalnych platformy e-learningowej adresowanych do prowadzącego kurs,

• możliwości rozszerzenia zakresu funkcjonalnego platformy e-learningowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. William H. Rice, Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9, Helion 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Jason Cole, Helen Foster, Using Moodle. Teaching with the Popular Open Source CMS, O’Reilly 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.