Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

English Language Digital Media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-ELDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0610) Information and Communication Technologies (ICTs)
Nazwa przedmiotu: English Language Digital Media
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: stacjonarne II stopnia, rok 2, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Titus Ferenc
Prowadzący grup: Titus Ferenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna różne wymiary kulturowo uwarunkowanych zachowań człowieka oraz ich odwzorowanie w Internecie (K_W11+)


Umiejętności:

– student potrafi weryfikować źródła informacji – szacować ich wiarygodność oraz jakość użytych argumentów (K_U16++)

– potrafi korzystać z obcojęzycznej literatury naukowej (K_U21+++)


Kompetencje społeczne:

– student potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_K01+)


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

– obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

– napisanie pięciu prac (esejów) dotyczących tematów podjętych podczas zajęć.

Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny podawane na początku zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• aktywne uczestnictwo w zajęciach

• napisanie pięciu esejów dotyczących tematów podjętych podczas zajęć


Metody dydaktyczne:

Główną formą prowadzenia zajęć jest dyskusja. Prowadzone są też zajęcia praktyczne oparte na metodzie komunikacyjnej.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Samodzielne przygotowanie eseju na zadany temat: 20 godz.

Łączny nakład pracy: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

elektroniczne przetwarzanie informacji

Pełny opis:

Omawianie (w języku angielskim) bieżących zagadnień społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych związanych z krajami angielskiego obszaru językowego i ich prezentacja w anglojęzycznych mediach elektronicznych.

Literatura:

1. Angielski w informatyce, Philips Wilson, Warszawa 2000.

2. Distinction English for Advanced Learners, Mark Foley Dianne Hall Longman, 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Titus Ferenc
Prowadzący grup: Titus Ferenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna różne wymiary kulturowo uwarunkowanych zachowań człowieka oraz ich odwzorowanie w Internecie (K_W11+)


Umiejętności:

– student potrafi weryfikować źródła informacji – szacować ich wiarygodność oraz jakość użytych argumentów (K_U16++)

– potrafi korzystać z obcojęzycznej literatury naukowej (K_U21+++)


Kompetencje społeczne:

– student potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_K01+)


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

– obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

– napisanie pięciu prac (esejów) dotyczących tematów podjętych podczas zajęć.

Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny podawane na początku zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• aktywne uczestnictwo w zajęciach

• napisanie pięciu esejów dotyczących tematów podjętych podczas zajęć


Metody dydaktyczne:

Główną formą prowadzenia zajęć jest dyskusja. Prowadzone są też zajęcia praktyczne oparte na metodzie komunikacyjnej.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Samodzielne przygotowanie eseju na zadany temat: 20 godz.

Łączny nakład pracy: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

elektroniczne przetwarzanie informacji

Pełny opis:

Omawianie (w języku angielskim) bieżących zagadnień społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych związanych z krajami angielskiego obszaru językowego i ich prezentacja w anglojęzycznych mediach elektronicznych.

Literatura:

1. Angielski w informatyce, Philips Wilson, Warszawa 2000.

2. Distinction English for Advanced Learners, Mark Foley Dianne Hall Longman, 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.