Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

E-learning - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-ELp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-learning - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-123-0-UD-4
stacjonarne II stopnia, rok 1, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wójtowicz
Prowadzący grup: Wojciech Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych (Moodle) (K_W13+++)

– zna środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych (Moodle) (K_W13+++)


Umiejętności:

– student potrafi projektować kursy e-learningowe (K_U06+++)

– posiada umiejętność realizacji zadań projektowych (K_U06+)


Kompetencje społeczne:

– student potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_K01+++)

– umie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a także wytyczyć kolejne etapy pracy (K_K03+)Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu E-learning 1

Forma i warunki zaliczenia:

Projekt zaliczeniowy w postaci:

– projektu (dokumentacji) kursu e-learningowego – działającego kursu e-learningowego na platformie Moodle.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Binarne:

– poprawne działanie każdej z lekcji kursu z perspektywy: trenera, ucznia

Jakościowe:

– poprawnie przygotowana dokumentacja kursu (opis kursu, plan kursu)

– zunifikowany charakter wszystkich lekcji w kursie

– szerokie wykorzystanie w projekcie kursu narzędzi udostępnianych przez platformę Moodle

– jakość projektu i treści lekcji

Kryteria oceny oraz warunki zaliczenia podawane studentom przed przystąpieniem do realizacji projektu.


Metody dydaktyczne:

Konsultacje projektowe, 15 godzin

Bilans punktów ECTS:

Kreacja i analiza tematu kursu: 10 godz.

Definiowanie zakresu kursu: 10 godz.

Opracowanie planu kursu: 10 godz.

Projektowanie schematu kursu w Modle: 10 godz.

Opracowanie treści lekcji: 50 godz.

Weryfikacja spójności lekcji: 10 godz.

Obrona projektu: 2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 102 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS


Pełny opis:

Przedmiot obejmuje treści merytoryczne w zakresie:

• tworzenie kategorii kursów i samych kursów,

• opracowywanie treści statycznych kursów,

• przygotowywanie treści interaktywnych kursów,

• projektowanie treści kooperacyjnych kursów,

• projektowanie widoku podstawowego dla kursantów,

• przegląd możliwości funkcjonalnych platformy e-learningowej adresowanych do prowadzącego kurs.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. William H. Rice, Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9, Helion 2010.

Literatura uzupełniająca:

Jason Cole, Helen Foster, Using Moodle. Teaching with the Popular Open Source CMS, O’Reilly 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wójtowicz
Prowadzący grup: Wojciech Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Przedmiot obejmuje treści merytoryczne w zakresie:

• tworzenie kategorii kursów i samych kursów,

• opracowywanie treści statycznych kursów,

• przygotowywanie treści interaktywnych kursów,

• projektowanie treści kooperacyjnych kursów,

• projektowanie widoku podstawowego dla kursantów,

• przegląd możliwości funkcjonalnych platformy e-learningowej adresowanych do prowadzącego kurs.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. William H. Rice, Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9, Helion 2010.

Literatura uzupełniająca:

Jason Cole, Helen Foster, Using Moodle. Teaching with the Popular Open Source CMS, O’Reilly 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.