Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etnologiczne metody badań terenowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-EMBT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etnologiczne metody badań terenowych
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-2SO
stacjonarne II stopnia, rok 1, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Lubaszewska
Prowadzący grup: Michalina Lubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

elektroniczne przetwarzanie informacji, rok 1

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami badań terenowych (ankieta, wywiad) oraz przygotowanie do stosowania w praktyce badawczej zjawisk kultury metod etnologicznych. Studenci powinni posiąść umiejętność krytycznej oceny dostępnych metod pozyskiwania i interpretacji danych terenowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami badań terenowych (ankieta, wywiad) oraz przygotowanie do stosowania w praktyce badawczej zjawisk kultury metod etnologicznych. Studenci powinni posiąść umiejętność krytycznej oceny dostępnych metod pozyskiwania i interpretacji danych terenowych.

W ramach zajęć podejmowane są następujące zagadnienia:

1. Zakres przedmiotowy etnologii.

2. Metody, teorie i metodologie badań etnologicznych – relacje danych i dowodów w etnologii, faktów i teorii.

3. Konstruowanie pola badań w etnologii.

4. Teren a obszar badań etnologii.

5. Sposoby pozyskiwania danych terenowych – kwestia dostępu.

6. Badacz w terenie – pozycje, postawy, kreacje.

7. Dane językowe – rodzaje i status.

8. Dane pozajęzykowe – rodzaje i status.

9. Między rejestracją a kreacją danych – wytwarzanie faktów etnologicznych.

10. Sposoby analizy danych terenowych.

11. Reprezentacja badań terenowych.

12. Etyczny wymiar pracy w terenie.

13. Teren jako metafora – wyjście poza ramy klasycznej etnologii terenowej.

14. Internet jako specyficzny teren współczesnych badań etnologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa i obowiązująca do egzaminu:

1. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.

2. Kozinets R., Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Barnard A., Antropologia, Warszawa 2008.

2. Kaniowska K., Opis – klucz do rozumienia kultury, Łódź 1999.

3. Salzman P. C., Rice P. C., Myśleć jak antropolog, Gdańsk 2009.

4. Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.